Vissza a nyitóoldalra
 
 
 
e-mail
e-mail
Honlaptérkép Videócsatornánk Kövess minket a Facebook-on
Szezám, nyílj ki!  Szezám, zárulj!

NAPSUGÁR ÖTTUSA SPORTVERSENY
országos, 4 fős csapatok
 
Szervező:Napsugár, naps.sziv@napsugar.ro, 0264-418001, 0743-139939
Időpont:2020. május 22–24.
Helyszín:Kolozsvár
Korosztály:III. osztály
további tudnivalók
 • Versenyfelhívás
 • Versenypróbák
 • Jelentkezők

X. NAPSUGÁR ÖTTUSA BAJNOKSÁG
III. osztályos tanulók sportvetélkedője


A mozgáshiány össztársadalmi gond, súlyos élettani következményei már gyermekkorban jelentkeznek.
A kisgyermekek sok-sok generációját, 62 éven át olvasásra nevelő Napsugár gyermeklap 10. éve a nevelés új területét vállalja magára: a szedentáris életmóddal, a tévé és a számítógép képernyőjének bűvöletével próbálja felvenni a versenyt.
A Napsugár Öttusa Bajnokság mozgásra serkenti a kisdiákokat, megismerteti őket a sport nemes versenyszellemével, az összefogás erejével, esélyt ad az elméleti tantárgyakban sikerélményt ritkán megélő gyermekeknek is.

Az öttusa név csupán az öt versenyszámra utal, amelyek nem azonosak magának a sportágnak az öt próbájával, hanem követik a tantervet, és az életkori sajátosságok figyelembe vételével a játékra alapoznak.

A Napsugár Öttusa Bajnokság 5 próbája:
 1. ügyességi akadálypálya
 2. célba dobás
 3. helyből távolugrás
 4. egyensúlyozás
 5. váltófutás

A csapatot 4 harmadik osztályos tanuló alkotja, akik valamennyien ugyanannak az iskolának és osztálynak a tanulói.

16 megye több száz városi és falusi iskoláját szeretnénk mozgósítani, ezért úgy alakítottuk ki a verseny forgatókönyvét, hogy sem túl nagy anyagi ráfordítást igénylő, sem különleges fizikai adottságokat feltételező sportágak ne szerepeljenek benne. Nem kiemelkedő sportteljesítmények elérésére törekszünk, hanem gyermekek százainak a mozgósítására.

A versenyszámok részletes leírása, bővebb tájákoztatás és benevezés:
www.napsugar.ro, naps.sziv@napsugar.ro, 0264 418001, 0743 139939, 0743 139941

Benevezési határidő: 2020. február 17.
Az iskolai, körzeti, megyei döntőket 2020. április 10-éig kell lebonyolítani.
Az országos döntőt 2019. május 22–24-én tartjuk a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban, a tavalyi aranyérmes csapat iskolájában.

A Napsugár vidám, játékos öttusa bajnoksága erősíti közösségünk testi-lelki egészségét, összetartását, erkölcsi és életerjét.
Bízunk abban, hogy versenyünk nevelői értéke, újszerűsége, időszerűsége és hiánypótló volta miatt méltónak bizonyul a szaktanfelügyelők, a tanítók és a testnevelő tanárok megtisztelő figyelmére.

Szeretettel és nagyrabecsüléssel
A Napsugár szerkesztősége

Kolozsvár, 2019. augusztus 28-án

X. NAPSUGÁR ÖTTUSA BAJNOKSÁG
III. osztályos tanulók sportvetélkedője


A csapatok 4 főből állnak, akik mind ugyanannak az osztálynak a tanulói.
Figyelem: a párhuzamos osztályokkal rendelkező iskolák nem alakíthatnak vegyes csapatot!
Kérjük, figyelmesen olvassák el a részletes leírást, mert változtatások-pontosítások születtek annak érdekében, hogy mindenki számára érthetőbb legyen, és emelkedjen a verseny színvonala. Köszönjük.

Az 5 próba:

 1. ügyességi akadálypálya
 2. célba dobás
 3. helyből távolugrás
 4. egyensúlyozás
 5. váltófutás


A próbák részletes leírása

 1. Ügyességi akadálypálya
  A próbában mind a 4 versenyző részt vesz.
  Kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött állnak oszlopsorban (egymás háta mögött).
  Az akadálypálya feladatai sorrendben:
  1. labdavezetés (kosárlabda) bóják (6 db.) megkerülésével, labda letevése egy kijelölt helyre (pl. hullahopp karikába, hogy ne guruljon el);
  2. gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba szivacsszőnyegen (bukfenc matracon);
  3. tornapadon a test előremozdítása a karok egyidejű vagy váltakozó húzásával; indulás terpeszülésből (a pad kezdővonalától mért 30 cm-es szakasz, ahová a gyerek leül, majd előre dől, és húzza magát a pad végső vonaláig);
  4. 4 labda (2 kosár-, 1 röp-, 1 méta-, azaz ojnalabda) áthelyezése egyik hullahopp karikából a másikba. A hullahopp karikák 1,5 méterre helyezkednek el egymástól, majd visszafordulás;
  5. szaladás egyenes vonalban, az első mozzanat végén letett labdát felvéve, és kézben tartva tovább szaladás a bóják között/mellett a rajtvonalhoz.
  Az akadálypályán egyidejűleg a csapatból csak egy tanuló tartózkodik, aki visszaérve a kiinduló vonalhoz labdaátadással (nem szabad dobni!) indítja a társát.
  A feladat akkor ér véget, amikor mind a négy gyerek megküzdött az akadálypálya nehézségeivel, és a labda visszakerült az első számú versenyző kezébe, aki magasra emeli azt.
  A legrövidebb idő alatt teljesítő csapat kapja a maximális pontszámot.

 2. Célba dobás
  Egy tanuló (az 1.) képviseli a csapatot.
  3 részből áll, tetszőleges sorrendben teljesíthető:
  1. a talajra húzott vonal mögül jobb (bal) térdelőállásból vagy guggolásból 4 méter távolságra lévő 3 kis bója eltalálása méta-, azaz ojnalabdával, max. 3 dobásból, a bóják tornapadon állnak, 30 cm-re egymástól;
  2. a talajra húzott vonal mögül álló helyzetből 4 méter távolságra lévő, asztalra, egymástól 30 cm-re helyezett 3 kis bója eltalálása méta-, azaz ojnalabdával, max. 3 dobásból;
  3. a talajra húzott vonal mögül álló helyzetből egy felfüggesztett, 80 cm-es átmérőjű hullahopp karikán át kell dobni 4 röplabdát. A hullahopp karika a dobóvonaltól 4 méter távolságra, a földtől 1,5 méter magasságban helyezkedik el (1,5 m a föld és a hullahopp karika alsó része közötti távolság).
  Ahány bóját sikerült eltalálni, illetve ahány labdát sikerült a hullahopp karikán áthajítani, annyi pontot kap a csapat. A feladatban maximum 10 pontot lehet elérni.

 3. Helyből távolugrás
  A csapatot két versenyző (a 2. és a 3.) képviseli.
  A versenyző nekifutás nélkül, a talajra húzott kiinduló vonal mögött áll, lendületszerzés (lábujjhegyre emelkedés, karlendítés magas tartásba, majd térdhajlítás illetve karlendítés hátra) után páros lábbal rugaszkodik el, és páros lábbal ér talajt.
  A kiinduló vonal és a talajon hagyott utolsó nyom (a kiinduló vonalhoz legközelebbi nyom – sarok, fenék, kéz) közti távolságot mérjük.
  Minden versenyző 2-szer ugrik egymás után. A két ugrás között maximum 1 perc pihenőidő telhet el. A két ugrás közül a jobbikat vesszük figyelembe.
  Mindkettőjük jobbik eredményét összeadva („ugrás-összeg”) kapjuk meg a próba végeredményét.
  A vetélkedő legnagyobb „ugrás-összege” kapja a maximális pontszámot.

 4. Egyensúlyozás
  Egy tanuló (a 4.) képviseli a csapatot.
  3 részből áll:
  rajtvonal a tornapadtól 1 m-re;
  1. végighaladás egy tornapad ülőlapján;
  2. majd átlépni egy felfordított tornapadra, amely balra 135 fokos szögben van elhelyezve az előzőhöz képest, és a pad rúdján végigegyensúlyozás;
  3. átlépni egy ugyancsak felfordított tornapad rúdjára, amely a második padhoz viszonyítva jobbra, 135 fokos szögben, a célvonal felé van irányítva.
  az utolsó pad után 2 m szaladás zárja a próbát.
  A próba végrehajtása időre történik. A legrövidebb idő alatt teljesítő versenyző, illetve csapata kapja a maximális pontszámot.

 5. Váltófutás
  A próbában mind a 4 versenyző részt vesz.
  A váltóeszköz egy 30 cm hosszúságú bot (váltó bot).
  A versenyzők a rajtvonal mögött helyezkednek el oszlopsorban (egymás háta mögött). A táv hossza 20 méter, meg kell kerülni egy bóját, majd visszaszaladás a csapathoz. A váltás a bot átadásával történik. A versenyzők a rajtvonal mögött, kinyújtott karral várják a botot, és csak annak átvétele után indulhatnak.
  A feladat akkor ér véget, amikor mind a 4 versenyző lefutotta a távot, és az utolsó futó átlépte a RAJT = CÉL-vonalat. A botot nem kell átadnia az első versenyzőnek.
  A legrövidebb idő alatt teljesítő csapat kapja a maximális pontszámot.


Pontozás:
A maximális pontszám a résztvevő csapatok függvényében alakul.
Ha 15 csapat vesz részt, akkor 15 az elérhető maximális pont az összes próbában (kivéve a célba dobást, ahol 10 pont), és az elért eredmény függvényében kapják a csapatok a pontokat.


Összeállította:
Vătămăniuc-Bartha Éva Tímea,
a kolozsvári Apáczai Líceum testnevelő tanára

Szeretettel várjuk a sportos- és játékos-kedvű harmadikosokat, tanítókat és testnevelő tanárokat
A Napsugár szerkesztősége

Tel: 0264 418001, 0743 139939, 0743 139941
Villámpostacím: naps.sziv@napsugar.ro, honlap: www.napsugar.ro
Postacím: 400462 Cluj, Bld. C. Brâncuși, nr. 202. ap.101.

A jarvany miatt elmarad
KAV – KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDŐ
országos, 3 fős csapatok
 
Szervező:IV. osztály: Napsugár, naps.sziv@napsugar.ro, 0264-418001, 0743-139939;
V–XII. osztály: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, www.aesz.ro, aesz@planet.ro
Időpont:2020. május 8–10.
Helyszín:Déva
Korosztály:IV–XII. osztály
további tudnivalók
 • Versenyfelhívás
 • A Szólj, szám! megfejtésekkel szerzett pontszámok

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Verseny

KAV 2019/2020

Versenyszabályzat a 2019/2020-as tanévre


A verseny célja a diákok anyanyelvi és irodalmi műveltségének gyarapítása; a vetélkedő elvárásrendszerében alapvető követelmény a három korosztálynak megfelelő anyanyelvi műveltség, kreativitás, beszédkészség és a két nagyobb korosztály esetében a magyar irodalomban, történelemben való tájékozottság. A negyedikesek vetélkedőjében a nyelvi kérdések, feladatok kötődhetnek a verseny helyszínéhez, illetve valamely időszerű irodalmi, történelmi évfordulóhoz, de ez a tematika nem igényel kötelező bibliográfia alapján történő, külön felkészülést, hanem az anyanyelvi műveltséget mérő játékok, feladatok helyes megoldásából kerekedik ki, és a verseny kerete, zene, vetítés, képek, játékvezetői magyarázat teremti meg a sajátos hangulatát.
A vetélkedőt három kategóriában szervezzük: kisiskolások, általános iskolások és középiskolások számára.
A versenyt a Magyar Nyelv Napjai keretében az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Napsugár gyermeklap, a rendezvény helyszínét biztosító iskola (2020-ban a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum) szervezi, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok és tanítók segítségével.

A verseny lebonyolítása:
A megmérettetés elsődleges színtere az a tanintézmény, amelyben a versenyzők tanulmányaikat végzik. Itt rendezik meg az iskolai fordulót. A továbbjutó csapatok számára indokolt esetben a megyei tanfelügyelőségek megszervezik a megyei selejtezőt.

A IV. osztályosok a Napsugár gyermeklap hét lapszámában (szeptember–március), a Szólj, szám! rovatban közölt anyanyelvi feladatok megoldásával gyűjthetik össze az országos döntőn való részvételhez szükséges pontszámot. Azokban a megyékben (Bihar, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár, Szilágy), ahol szerveznek anyanyelvi csapatversenyt, e verseny eredményét és a Napsugár-játék pontszámát összesítve dől el, hogy kik a továbbjutók.
Az általános iskolás és középiskolás csapatoknak adott határidőig, megadott témára egy pályamunkát kell elkészíteniük. Ezek értékelése alapján dönt az iskolai szakasz, vagy a megyei szakasz zsűrije a csapatok továbbjutásáról.
Az országos vetélkedőn a IV–XII. osztályosok kategóriánként egy-egy csapattal vehetnek részt Arad, Bákó, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes megyéből, valamint Bukarestből.

A csapatok összetétele: az országos döntőre küldött csapat 3 tagból áll.
Az egyes megyékben fennmaradt helyek az érdeklődés függvényében visszaoszthatók.

Az országos döntőre továbbjutók adatait (név, személyi szám – CNP −, osztály, iskola, helység, megye, felkészítő tanár neve, pontszám), a kísérőtanár adatait a megyei szervezők 2020. április 10-éig az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) irodájába (cím: aesz@planet.ro) küldik el.
A IV. osztályosok megyei versenyének időpontjáról a szaktanfelügyelőknek 2020. március 22-éig kell tájékoztatniuk a Napsugár szerkesztőségét (naps.sziv@napsugar.ro). Ugyanerre a címre kérjük elküldeni az országos döntőre továbbjutók adatait (név, személyi szám – CNP −, osztály, iskola, helység, megye), valamint a felkészítő-kísérő tanító adatait is 2020. április 10-éig.
Az országos vetélkedőre továbbjutók névsorát 2020. április 15-én tesszük közzé.
Az országos döntő helyszíne: Déva. Időpontja: 2020. május 8–10.

Tematika:

A IV. osztályosok versenyének témája:
Hamuban sült pogácsa... A magyar nép költészete, művészete és szokásai
Ez a téma csupán a feladatok keretét képezi, hangulatát adja majd meg, a csapatoknak természetesen nem a magyar folklor, népművészet vagy népszokások hatalmas tárházából kell készülniük, hanem a szokásos anyanyelvi játékokat gyakorolniuk, hogy korukhoz mérten legyen gazdag a szókincsük, ismerjenek sok közmondást, szólást, rokon értelmű szót, kifejezést, írjanak minél helyesebben, olvassanak folyékonyan és kifejezően, szeressenek és tudjanak alkotó módon gondolkodni, véleményüket megfogalmazni, csapatban játszani.
A verseny forgatókönyve 6-8 írásbeli nyelvi játékot, 1 olvasási és 1 szövegalkotási próbát tartalmaz majd.

Ajánlott könyvészet a IV. osztály számára:
A Napsugár gyermeklap Szólj, szám rovata 2008-tól 2020-ig
Szép „szerével”. A Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő 2001 és 2010 között lezajlott tíz országos döntőjének feladatsora, Napsugár Kiadó, Kolozsvár, 2016
Szólj, szám! A Napsugár gyermeklap anyanyelvi feladatai 1998 októberétől 2007 decemberéig, Napsugár Kiadó, Kolozsvár, 2014

Eredményes felkészülést, vidám játékot kívánunk.
Azokban a megyékben, ahol tartanak elődöntőt, a Szólj, szám szeptembertől márciusig beküldött megfejtései és a megyei döntő összesített pontszáma, a többi megyében a Szólj, szám eredmények alapján dől el a továbbjutás.


A jarvany miatt elmarad
KRIZA JÁNOS ORSZÁGOS BALLADAMONDÓ, BALLADAÉNEKLŐ ÉS MESEMONDÓ VERSENY
országos, egyéni
 
Szervező:mese: Napsugár, naps.sziv@napsugar.ro, 0264-418001, 0743-139939;
ballada: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, www.aesz.ro, aesz@planet.ro
Időpont:2019. november 15–17.
Helyszín:Sepsiszentgyörgy
Korosztály:I–XII. osztály
további tudnivalók
 • Versenyszabályzat
 • Program
 • Díjazottak
 • Fényképek

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő
és Mesemondó Verseny

2018/2019-es tanév

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 2000 áprilisában szervezett először balladamondó versenyt középiskolás diákoknak. A mesemondó versenyt 2009-ig a Magyar Nyelv Napjai keretén belül szerveztük. 2010-ben, a verseny történetében először találkozott a két népköltői történetmondó műfaj, a ballada és a népmese. 2013-tól pedig külön kategóriában megszervezzük a balladaéneklők versenyét is. A rendezvényt Kriza János népköltészeti gyűjtőről neveztük el.
A versenyre bejelentkezett diákoknak a magyar népköltészet gazdag kincsestárából kell válogatniuk, és ezáltal kapcsolatba kerülhetnek a magyarság szellemi örökségének értékes részével. A vetélkedő által a balladamondás és éneklés napjainkban elhanyagolt előadói műfajának is híveket szerezhetünk. Célunk az is, hogy az országos döntő résztvevői, akik Erdély különböző helységeiből gyűlnek össze Sepsiszentgyörgyre, megismerjék a város és környék nevezetesebb történelmi és kulturális értékeit, meglátogatva múzeumokat és művelődéstörténeti emlékhelyeket.
A versenyt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Napsugár gyermeklap, a Nemzeti Oktatási Minisztérium Kisebbségi Főosztálya, Kovászna Megye Tanfelügyelősége és a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum szervezi, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok és tanítók segítségével.
A balladamondó versenyre IX–XII. osztályosok, a balladaéneklő versenyre pedig V–XII. osztályosok jelentkezhetnek. A versenyzőknek egy szabadon választott népballadát kell előadniuk. A mesemondó versenyen I–XII. osztályosok vehetnek részt egy szabadon választott népmesével. A két kisebb korosztálynak egy, legfeljebb 3 perces, a középiskolásoknak legfeljebb 5 perces népmesét kell elmondaniuk kellékek és színészi játék nélkül, árnyaltan, kifejezően, hitelesen, minél közelebb a népi mesemondók stílusához. Az országos döntőre magyar és székely népmesékből, népmese-feldolgozásokból válogassanak a versenyzők.
Az országos döntő helyszíne Sepsiszentgyörgy. Szervező tanintézmény: Plugor Sándor Művészeti Líceum. Időpontja a 2019/2020-as tanévben: 2019. november 15–17. Benevezési határidő: 2019. október 22.
Mindhárom versenyformában az előzőleg megtartott helyi, megyei döntők győztesei vesznek részt.

Résztvevők száma:

Ssz.MegyeRésztvevők száma (országos döntő)
I–IV. osztály mese­mondásV–VIII. osztályIX–XII. osztályÖssze­sen
mese­mondásballada­éneklésmese­mondásballada­éneklésballada­mondás
1.Fehér32112110
2.Arad32222213
3.Bákó2210005
4.Bihar53232217
5.Beszterce-Naszód32112110
6.Brassó52222215
7.Bukarest2111005
8.Kolozs53222216
9.Kovászna64343323
10.Hargita85544430
11.Hunyad32112110
12.Máramaros32112110
13.Maros64343323
14.Szilágy52222215
15.Szatmár53232217
16.Szeben2111005
17.Temes32112110
Összesen:694231333227234

A táblázatban szereplő helyek száma versenyformánként és korcsoportonként megyei szinten újraosztható a jelentkezések és a selejtezőkön elért eredmények alapján. Az egyes megyékben fennmaradt helyek az érdeklődés függvényében a többi megyének visszaoszthatók.
Azoknak a jelentkezőknek, akik az előző években is részt vettek a versenyen, új mesét, népballadát kell választaniuk.

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő
és Mesemondó Verseny

Sepsiszentgyörgy, 2019. november 15–17.


A rendezvény programja:

2019. november 15.

Érkezés, elszállásolás
20.00 – 22.30 Vacsora

2019. november 16.

7.00 – 8.30 Reggeli
9.00 Megnyitó – sepsiszentgyörgyi unitárius templom
10.00 Mesemondó verseny (I–II. osztályosok) – Míves Ház
Mesemondó verseny (III–IV. osztályosok) – Székely Nemzeti Múzeum, Bartók Terem
Mesemondó verseny (V–VI. osztályosok) – Kónya Ádám Művelődési Ház
Mesemondó verseny (VII–VIII. osztályosok) – Bod Péter Megyei Könyvtár
Mesemondó verseny (IX–XII. osztályosok) – Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér
Balladamondó verseny (IX–XII. osztályosok) – Lábas Ház
Balladaéneklő verseny (V–XII. osztályosok) – Plugor Sándor Művészeti Líceum
13.00 – 15.00 Ebéd
16.00 – 19.00 Játszóház, kézműves foglalkozások (I–VIII. osztályosok) – Míves Ház
16.00 – 18.30 Filmvetítés (Remélem legközelebb sikerül meghalnod) és beszélgetés a filmről Prezsmer Boglárkával (IX–XII. osztályosok, kísérő tanárok, meghívottak, zsűri) – Művész mozi
19.00 Vacsora

2019. november 17.

7.15 – 8.15 Reggeli
8.30 – 10.00 Záróünnepség, eredményhirdetés, díjkiosztás – sepsiszentgyörgyi unitárius templom

Regisztráció és étkezés a Székely Mikó Kollégium, Gábor Áron u. 18. alatti épületében (a volt Kós Károly Szakképző Líceum épülete).

A szállás helyét a regisztrálásnál tudatjuk.
ARANYTOLL MESEÍRÓ VERSENY
egyéni
 
Szervező:Tunyogi Katalin, 0745-582457, tunykat@yahoo.com
Időpont:2019. november 29–30.
Helyszín:Nagyvárad, határon átívelő
Korosztály:IV. osztály
további tudnivalók
 •  
 

MESÉK SZÁRNYÁN MESEVETÉLKEDŐ
országos, 4 fős csapatok
 
Szervező:Alföldy Andrea, 0740-806174, alfandi@freemail.hu
Időpont:2020. március 27–29.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:II–IV. osztály
további tudnivalók
 • Versenyfelhívás
Mesék szárnyán — XXI. Mesevetélkedő

A versenyre 2019. szeptember 30-ig lehet benevezni a megyei szervezőnél II., III., IV. osztályosok négyfős csapataival. Amint a csapatok jelentkeztek, a megyei szervezők elektronikus levélben eljuttatják hozzájuk a meséket, amelyek az idei verseny alapját képezik.

A megyei szakaszok időpontjai:
I. forduló — 2019. október 19. (szombat – 9 óra)
II. forduló — 2019. december14. (szombat – 9 óra)
III. forduló — 2020. február1. (szombat – 9 óra)

Az országos döntő helye és ideje:
Nagyvárad — 2020. március 27-29.

Az egyes fordulók egyszerre zajlanak az ország minden versenyhelyszínén.
A mesék ismeretének ellenőrzése írásbeli, játékos feladatokon keresztül történik.
Minden fordulónál az eredetileg benevezett csapatszám egyharmada esik ki az elért pontszám szerint.
A III., azaz a megyei forduló legtöbb pontszámot elért csapatát hívjuk meg tanítója kíséretében 2020 márciusában Nagyváradra, az országos döntőre.

Tájékoztatás:
Alföldy Andrea      alfandi@freemail.hu    0040 740 806 174

A jarvany miatt elmarad
KURUTTY ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
országos, 4 fős csapatok
 
Szervező:A csíkszentdomokosi Cseralji Iskola, 0266-336361, kuruttyomt@yahoo.com
Kurkó István, 0755-013465
Időpont:2020. május 15–17.
Helyszín:Szatmárnémeti
Korosztály:I–IV. osztály
további tudnivalók
 • Versenykiírás
A jarvany miatt elmarad
ŐSZIRÓZSA NÉPDALVETÉLKEDŐ
országos, egyéni
 
Szervező:Dénes Ildikó, ildiko.karmandenes@yahoo.com
Időpont:2019. október 18–20.
Helyszín:Újszentes
Korosztály:előkészítő–VIII. osztály
további tudnivalók
 •  
 

KÁNYÁDI SÁNDOR SZAVALÓVERSENY
országos, egyéni
 
Szervező:Varsolci Általános Iskola, Dénes Irén, 0741-425752, varsolciak@gmail.com
Időpont:2020. május 8–10.
Helyszín:Varsolc
Korosztály:előkészítő–IV. osztály
további tudnivalók
 •  
 
A jarvany miatt elmarad
REGEMONDÓ ÉS KÉPREGE VETÉLKEDŐ
országos, egyéni
 
Szervező:Molnár Hajnal, 0752-373262, mohajnal@yahoo.com
Időpont:2020. április 24–25.
Helyszín:Marosvásárhely
Korosztály:III. osztály regemondás, IV. osztály rajz
további tudnivalók
 •  
 
A jarvany miatt elmarad
FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY
országos, egyéni
 
Szervező:Szallós Ildikó, szallosildiko@gmail.com
Időpont:2020. április 24–26. Nagyszalonta
Korosztály:II–IV. osztály
további tudnivalók
 •  
 
A jarvany miatt elmarad
BARANGOLÁS EURÓPÁBAN ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
országos, 3 fős csapatok
 
Szervező:Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont,
Tankó Veronika Zita, 0745-861660, zita.tanko@yahoo.de
Időpont:2020. május 8–10.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:III–IV. osztály
további tudnivalók
A jarvany miatt elmarad
VIDÁM VERSEK VERSMONDÓ VERSENYE
országos, egyéni
 
Szervező:Hám János Római Katolikus Iskolaközpont, vidamvvv@yahoo.com
Időpont:2020. március 20–22.
Helyszín:Szatmárnémeti
Korosztály:előkészítő–VIII. osztály
további tudnivalók
 •  
 
A jarvany miatt elmarad
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ
regionális, csoportok
 
Szervező:Péter Kinga, kingapeter@yahoo.com
Időpont:2020. április 30.
Helyszín:Sepsiszentgyörgy
Korosztály:előkészítő–VIII. osztály
további tudnivalók
 •  
 
A jarvany miatt elmarad
SZENT LÁSZLÓ, A LOVAGKIRÁLY RAJZPÁLYÁZAT
országos, egyéni
 
Szervező:Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont,
Tankó Veronika Zita, 0745-861660, zita.tanko@yahoo.de
Időpont:2020. március 20. (beküldési határidő)
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:óvoda, előkészítő–XII. osztály
további tudnivalók
 •  
 
A jarvany miatt elmarad
KISKURUTTY JÁTÉKTANODA
megyeközi játékprogram óvodásoknak, 4 fős csapatok
 
Szervező:Kurutty Oktatási és Művelődési Társaság, tel/fax: 0266 336 361, kiskurutty@yahoo.com
Márton Kinga, 0740-955388
Időpont:2020. április 3–4.
Helyszín:Sepsiszentgyörgy
Korosztály:óvoda
további tudnivalók
 •  
 
A jarvany miatt elmarad
BRENYÓ MIHÁLY MATEMATIKAVERSENY
országos, egyéni
 
Szervező:Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Pop Ágnes, popagnes@yahoo.com
Időpont:2020. május 15–17.
Helyszín:Marosvásárhely
Korosztály:III–IV. osztály
további tudnivalók
 • Versenykiírás
A jarvany miatt elmarad
VILÁGÍTANI TUDOK!
vallásos ünnepekhez és jeles napokhoz kapcsolódó megyeközi rajzverseny és csapatjáték óvodásoknak
 
Szervező: Szent Imre Római Katolikus Óvoda, Kolozsvár, grad.szentimre@gmail.com
Időpont:2020. május 15–16.
Helyszín:Kolozsvár
Korosztály:óvoda
további tudnivalók
 •  
 
A jarvany miatt elmarad
BUZÁNSZKY JENŐ ERDÉLYI FOCIKUPA
 
Szervező:kurkoistvan@yahoo.com
Időpont:2020. május 7–8.
Helyszín:Csíkszentdomokos
Korosztály:IV–VIII. osztály
további tudnivalók
 •  
 
A jarvany miatt elmarad