Vissza a nyitóoldalra
 
 
 
e-mail
e-mail
Honlaptérkép Videócsatornánk Kövess minket a Facebook-on
Szezám, nyílj ki!  Szezám, zárulj!

NAPSUGÁR ÖTTUSA SPORTVERSENY
4 fős csapatok
 
Szervező:Napsugár, naps.sziv@napsugar.ro, 0264-418001, 0743-139939
Időpont:2019. május 17–19.
Helyszín:Kolozsvár
Korosztály:III. osztály
további tudnivalók
 • Versenyfelhívás
 • Versenypróbák
 • Jelentkezők
 • Műsor
 • Eredmények
 • Fényképek
 • Sajtóvisszhang

IX. NAPSUGÁR ÖTTUSA BAJNOKSÁG
III. osztályos tanulók sportvetélkedője


A mozgáshiány össztársadalmi gond, súlyos élettani következményei már gyermekkorban jelentkeznek.
A kisgyermekek sok-sok generációját, 61 éven át olvasásra nevelő Napsugár gyermeklap 9. éve a nevelés új területét vállalja magára: a szedentáris életmóddal, a tévé és a számítógép képernyőjének bűvöletével próbálja felvenni a versenyt.
A Napsugár Öttusa Bajnokság mozgásra serkenti a kisdiákokat, megismerteti őket a sport nemes versenyszellemével, az összefogás erejével, esélyt ad az elméleti tantárgyakban sikerélményt ritkán megélő gyermekeknek is.

Az öttusa név csupán az öt versenyszámra utal, amelyek nem azonosak magának a sportágnak az öt próbájával, hanem követik a tantervet, és az életkori sajátosságok figyelembe vételével a játékra alapoznak.

A Napsugár Öttusa Bajnokság 5 próbája:
 1. ügyességi akadálypálya
 2. célba dobás
 3. helyből távolugrás
 4. egyensúlyozás
 5. váltófutás

A csapatot 4 harmadik osztályos tanuló alkotja, akik valamennyien ugyanannak az iskolának és osztálynak a tanulói.

16 megye több száz városi és falusi iskoláját szeretnénk mozgósítani, ezért úgy alakítottuk ki a verseny forgatókönyvét, hogy sem túl nagy anyagi ráfordítást igénylő, sem különleges fizikai adottságokat feltételező sportágak ne szerepeljenek benne. Nem kiemelkedő sportteljesítmények elérésére törekszünk, hanem gyermekek százainak a mozgósítására.

A versenyszámok részletes leírása, bővebb tájákoztatás és benevezés:
www.napsugar.ro, naps.sziv@napsugar.ro, 0264 418001, 0743 139939, 0743 139941

Benevezési határidő: 2019. február 20.
Az iskolai, körzeti, megyei döntőket 2019. március 31-éig kell lebonyolítani.
Az országos döntőt 2019. május 17–19-én tartjuk a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban, a tavalyi aranyérmes csapat iskolájában.

A Napsugár vidám, játékos öttusa bajnoksága erősíti közösségünk testi-lelki egészségét, összetartását, erkölcsi és életerjét.
Bízunk abban, hogy versenyünk nevelői értéke, újszerűsége, időszerűsége és hiánypótló volta miatt méltónak bizonyul a szaktanfelügyelők, a tanítók és a testnevelő tanárok megtisztelő figyelmére.

Szeretettel és nagyrabecsüléssel
A Napsugár szerkesztősége

Kolozsvár, 2018. augusztus 31-én

NAPSUGÁR ÖTTUSA BAJNOKSÁG
III. osztályos tanulók sportvetélkedője


A csapatok 4 főből állnak, akik mind ugyanannak az osztálynak a tanulói.
Figyelem: a párhuzamos osztályokkal rendelkező iskolák nem alakíthatnak vegyes csapatot!
Kérjük, figyelmesen olvassák el a részletes leírást, mert változtatások-pontosítások születtek annak érdekében, hogy mindenki számára érthetőbb legyen, és emelkedjen a verseny színvonala. Köszönjük.

Az 5 próba:

 1. ügyességi akadálypálya
 2. célba dobás
 3. helyből távolugrás
 4. egyensúlyozás
 5. váltófutás


A próbák részletesebb leírása

 1. Ügyességi akadálypálya
  A próbában mind a 4 versenyző részt vesz.
  Kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött állnak oszlopsorban (egymás háta mögött).
  Az akadálypálya feladatai sorrendben:
  1. labdavezetés (kosárlabda) bóják (6 db.) megkerülésével, labda letevése egy kijelölt helyre (pl. hullahopp karikába, hogy ne guruljon el);
  2. gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba szivacsszőnyegen (bukfenc matracon);
  3. tornapadon a test előremozdítása a karok egyidejű vagy váltakozó húzásával; indulás terpeszülésből (a pad kezdővonalától mért 30 cm-es szakasz, ahová a gyerek leül, majd előre dől, és húzza magát a pad végső vonaláig);
  4. 4 labda (2 kosár-, 1 röp-, 1 méta-, azaz ojnalabda) áthelyezése egyik hullahopp karikából a másikba. A hullahopp karikák 1,5 méterre helyezkednek el egymástól, majd visszafordulás;
  5. szaladás egyenes vonalban, az első mozzanat végén letett labdát felvéve, és kézben tartva tovább szaladás a bóják között/mellett a rajtvonalhoz.
  Az akadálypályán egyidejűleg a csapatból csak egy tanuló tartózkodik, aki visszaérve a kiinduló vonalhoz labdaátadással (nem szabad dobni!) indítja a társát.
  A feladat akkor ér véget, amikor mind a négy gyerek megküzdött az akadálypálya nehézségeivel, és a labda visszakerült az első számú versenyző kezébe, aki magasra emeli azt.
  A legrövidebb idő alatt teljesítő csapat kapja a maximális pontszámot.

 2. Célba dobás
  Egy tanuló (az 1.) képviseli a csapatot.
  3 részből áll, tetszőleges sorrendben teljesíthető:
  1. a talajra húzott vonal mögül jobb (bal) térdelőállásból vagy guggolásból 4 méter távolságra lévő 3 kis bója eltalálása méta-, azaz ojnalabdával, max. 3 dobásból, a bóják tornapadon állnak, 30 cm-re egymástól;
  2. a talajra húzott vonal mögül álló helyzetből 4 méter távolságra lévő, asztalra, egymástól 30 cm-re helyezett 3 kis bója eltalálása méta-, azaz ojnalabdával, max. 3 dobásból;
  3. a talajra húzott vonal mögül álló helyzetből egy felfüggesztett, 80 cm-es átmérőjű hullahopp karikán át kell dobni 4 röplabdát. A hullahopp karika a dobóvonaltól 4 méter távolságra, a földtől 1,5 méter magasságban helyezkedik el (1,5 m a föld és a hullahopp karika alsó része közötti távolság).
  Ahány bóját sikerült eltalálni, illetve ahány labdát sikerült a hullahopp karikán áthajítani, annyi pontot kap a csapat. A feladatban maximum 10 pontot lehet elérni.

 3. Helyből távolugrás
  A csapatot két versenyző (a 2. és a 3.) képviseli.
  A versenyző nekifutás nélkül, a talajra húzott kiinduló vonal mögött áll, lendületszerzés (lábujjhegyre emelkedés, karlendítés magas tartásba, majd térdhajlítás illetve karlendítés hátra) után páros lábbal rugaszkodik el, és páros lábbal ér talajt.
  A kiinduló vonal és a talajon hagyott utolsó nyom (a kiinduló vonalhoz legközelebbi nyom – sarok, fenék, kéz) közti távolságot mérjük.
  Minden versenyző 2-szer ugrik egymás után. A két ugrás között maximum 1 perc pihenőidő telhet el. A két ugrás közül a jobbikat vesszük figyelembe.
  Mindkettőjük jobbik eredményét összeadva („ugrás-összeg”) kapjuk meg a próba végeredményét.
  A vetélkedő legnagyobb „ugrás-összege” kapja a maximális pontszámot.

 4. Egyensúlyozás
  Egy tanuló (a 4.) képviseli a csapatot.
  3 részből áll:
  rajtvonal a tornapadtól 1 m-re;
  1. végighaladás egy tornapad ülőlapján;
  2. majd átlépni egy felfordított tornapadra, amely balra 135 fokos szögben van elhelyezve az előzőhöz képest, és a pad rúdján végigegyensúlyozás;
  3. átlépni egy ugyancsak felfordított tornapad rúdjára, amely a második padhoz viszonyítva jobbra, 135 fokos szögben, a célvonal felé van irányítva.
  az utolsó pad után 2 m szaladás zárja a próbát.
  A próba végrehajtása időre történik. A legrövidebb idő alatt teljesítő versenyző, illetve csapata kapja a maximális pontszámot.

 5. Váltófutás
  A próbában mind a 4 versenyző részt vesz.
  A váltóeszköz egy 30 cm hosszúságú bot (váltó bot).
  A versenyzők a rajtvonal mögött helyezkednek el oszlopsorban (egymás háta mögött). A táv hossza 20 méter, meg kell kerülni egy bóját, majd visszaszaladás a csapathoz. A váltás a bot átadásával történik. A versenyzők a rajtvonal mögött, kinyújtott karral várják a botot, és csak annak átvétele után indulhatnak.
  A feladat akkor ér véget, amikor mind a 4 versenyző lefutotta a távot, és az utolsó futó átlépte a RAJT = CÉL-vonalat. A botot nem kell átadnia az első versenyzőnek.
  A legrövidebb idő alatt teljesítő csapat kapja a maximális pontszámot.


Pontozás:
A maximális pontszám a résztvevő csapatok függvényében alakul.
Ha 15 csapat vesz részt, akkor 15 az elérhető maximális pont az összes próbában (kivéve a célba dobást, ahol 10 pont), és az elért eredmény függvényében kapják a csapatok a pontokat.


Összeállította:
Vătămăniuc-Bartha Éva Tímea,
a kolozsvári Apáczai Líceum testnevelő tanára

Szeretettel várjuk a sportos- és játékos-kedvű harmadikosokat, tanítókat és testnevelő tanárokat
A Napsugár szerkesztősége

Tel: 0264 418001, 0743 139939, 0743 139941
Villámpostacím: naps.sziv@napsugar.ro, honlap: www.napsugar.ro
Postacím: 400462 Cluj, Bld. C. Brâncuși, nr. 202. ap.101.

A NAPSUGÁR ÖTTUSA BAJNOKSÁG IX. ORSZÁGOS DÖNTŐJE
KOLOZSVÁR, 2019. május 17–19.

MŰSOR

Május 17., péntek
Báthory István Líceum (Kogălniceanu utca 2. szám)
16.30: A vendégek fogadása, regisztráció, kézműves foglalkozás, Lego-terem, labdajátékok
18.30: Ünnepélyes megnyitó a díszteremben. Közreműködik a Step up dance moderntánc-együttes Lakatos Orsolya vezetésével; a II. B osztály néptánc­csoportja, felkészítő: Miske Andrea; a Mókatár Egyesület, táncház­vezető: Péter Orsolya.
19.30: A gyermekek átadása a fogadó családoknak
20.00: Vacsora a kísérő pedagógusok számára, utána elszállásolás a Teodidaktos Alapítvány bentlakásaiban (fiú-bentlakás: Bihorului 3. szám, lány-bentlakás: B-dul 1. Decembrie 1918, 30. szám)

Május 18., szombat
8.15–8.45: A reggel érkező vendégek fogadása a verseny helyszínén, átöltözés, bemelegítés
9.00–12.00: Verseny az Onisifor Ghibu Líceum elemi osztályainak sporttermében (Al. Vlahuţă utca 44–48. szám)
12.30–13.30: Ebéd a János Zsigmond Unitárius Kollégium éttermében (B-dul 21. Decembrie 1989, 9. szám)
14.00: Paprikajancsi kalandjai, a Puck Bábszínház előadása (I. C. Brătianu utca 23. szám)
15.30: Díjkiosztás a Báthory István Líceum dísztermében (Kogălniceanu utca 2. szám)
16.30: Úticsomag, búcsú, hazaindulás
A NAPSUGÁR ÖTTUSA BAJNOKSÁG IX. ORSZÁGOS DÖNTŐJE

KOLOZSVÁR, 2019. május 17–19.

I. díj
KOLOZSVÁR, Apáczai Csere János Elméleti Líceum, III. C osztály
FANTASZTIKUS NÉGYES:
Ábrahám Miklós, Madarász-Kovács András Zoltán, Sándor Dávid Noah, Varró Dávid
Tanító: Apa-Herdlicska Kinga
Testnevelő tanár: Tankó-Gábor Miklós

II. díj
MAROSVÁSÁRHELY, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, III. osztály
BOLYAIS FARKASOK:
Feiffer Hunor, Lokodi Előd, Szepessy Péter, Varga Nikol
Tanító: Jánosi Szerén
Testnevelő tanár: Bálint Julianna

III. díj
SZATMÁRNÉMETI, Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, III. osztály
ŰRDONGÓK:
Grebur Eszter, Jeromos Álmos, Radvánszki Antal Sándor, Zolceac Antónia
Tanító: Renn Renáta
Testnevelő tanár: Szabó Levente Tamás

III. díj
SZATMÁRNÉMETI, Református Gimnázium, III. osztály
VILLÁMOK:
Barna Tamás, Ferencz Angelo, Gergely Dávid, Oláh Márk
Tanító: Cuculeanu Debreczeni Andrea
Testnevelő tanár: Kristóf Mihály

1. dicséret
SEPSISZENTGYÖRGY, Mikes Kelemen Elméleti Líceum, III. B osztály
GEPÁRDOK:
Kulcsár Ákos, Makkai Lénárd Zente, Oláh-Badi Ábel, Ugri Henrietta
Tanító: Ördögh Éva Melinda
Testnevelő tanár: Solymosi Annamária

2. dicséret
CSÍKSZENTDOMOKOS, Márton Áron Általános Iskola, III. osztály
TIGRISEK:
Kedves Hunor, Kedves Szabolcs, Opra Norbert, Szabó Ábel
Tanító: Nagy Ágota
Testnevelő tanár: Krausz Alfréd András

3. dicséret
NAGYVÁRAD, Szacsvay Imre Iskola, III. A osztály
SZUPER KENGURUK:
Herman Alex Dávid, István-Lőrincz Péter, Márkus Milán, Perei Nándor
Tanító: Zahu Valéria
Testnevelő tanár: Tar Éva Erzsébet

4. dicséret
ARAD, Csiky Gergely Főgimnázium, III. osztály
RAKÉTÁK:
Csermák József, Marosi Csongor, Révész Ádám, Szellelki Patrik Olivér
Tanító: Khell Levente
Testnevelő tanár: Erdélyi Kinga

5. dicséret
SZOVÁTA, S. Illyés Lajos Iskola, III. B osztály
ÖRÖKMOZGÓK:
Adorján Domokos, Boldizsár Tibor, Kelemen Henrietta, Veress Kincső
Tanító: Páll Ildikó
Testnevelő tanár: Kacsó Rozália

A NAPSUGÁR KÜLÖNDÍJAI:

SPORTSZERŰSÉG-DÍJ
KEND, Sámuel József Általános Iskola, III. osztály
KENDI CSILLAGOK:
Albert Mózes Ágoston, Albert Vivien Margit, Bakó Domokos, Gergely Zsófia Szabina
Tanító: Bogáti Alice
Testnevelő tanár: Böjthe Zsombor

AKARATERŐ-DÍJ
BRASSÓ, 15-ös számú Általános Iskola, III. C osztály
SZATURNUSZ:
Czondi Soma, Imecs Szidónia Klára, Kiss Géza, Kozi Jafet Sámuel
Tanító: Szász Edit
Testnevelő tanár: Kovács Károly

ÖSSZETARTÁS-DÍJ
SZILÁGYPERECSEN, 1-es számú Általános Iskola, III. osztály
ONION:
Debre Dávid Attila, Gergely Matei Virgil, Bákai Olivér-Roland, Tőtős Mónika Natália
Tanító: Víg-Szabó Andrea Erzsébet
Testnevelő tanár: Bogya Ferenc

ERŐ ÉS ÉSZ DÍJ
NAGYENYED, Bethlen Gábor Kollégium, III. osztály
CSIPET CSAPAT:
Györfi Robert, Kelemen Tímea, Kerekes Dávid, Mihácsa Henrietta
Tanító: Szakács Ildikó
Testnevelő tanár: Tályai Irén Stefánia

EGYSÉGBEN AZ ERŐ DÍJ
NAGYVÁRAD , Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, III. A osztály
FEHÉR HOLLÓ:
Kiss-Király Balázs, Mulea Tamás Róbert, Olah Dóra Anikó ,Varga Noémi Kitti
Tanító: Molnár-Gál Sarolta
Testnevelő tanár: Tóth Mónika Erika

KITARTÁS-DÍJ
GYERGYÓSZENTMIKLÓS, Fogarasy Mihály Általános Iskola, III. SbS. osztály
VILLÁMOK:
Barabás Apor
Györffy Hunor, Hegyi Balázs, Vajda Dávid
Tanítók: Ambrus Katalin, Benedek Ibolya
Testnevelő tanár: Sára Botond

VIDÁM JÁTÉK DÍJ
NÉGYFALU, Ceorge Moroianu Középiskola, III. osztály
VILLÁMCSAPAT:
Csabai Botond, Pari Lóránd, Péterfi Norbert, Szörnyi Hunor
Tanító: Szitás Mária

BÁTORSÁG-DÍJ
NAGYBÁNYA, Németh László Elméleti Líceum, III. osztály
TIGRISEK:
Banc Timea Dea, Kocsis Norbert Erik, Szaniszló Ádám, Téglás Tamás Márk
Tanító: Csurka Tünde
Testnevelő tanár: Szkiba Sándor

NEM ADJUK FEL DÍJ
SEPSISZENTGYÖRGY, Váradi József Iskola, III. E osztály
SPORTOSOK:
Csáki Magor, Fodor Mátyás Adorján, Józsa Rajmond Nasszer, Kiss Zalán
Tanító: Balla Enikő
Testnevelő tanár: Fábián Levente


KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDŐ
3 fős csapatok
 
Szervező:IV. osztály: Napsugár, naps.sziv@napsugar.ro, 0264-418001, 0743-139939;
V–XII. osztály: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, www.aesz.ro, aesz@planet.ro
Időpont:2019. május 10–12.
Helyszín:Nagyenyed
Korosztály:IV–XII. osztály
további tudnivalók
 • Versenyfelhívás
 • Program
 • Nyelvőr-díj
 • Döntőbe jutott csapatok
 • Díjazottak
 • Fényképek

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Verseny

KAV 2018/2019

Versenyszabályzat a 2018/2019-es tanévre


A verseny célja a diákok anyanyelvi és irodalmi műveltségének gyarapítása; a vetélkedő elvárásrendszerében alapvető követelmény a három korosztálynak megfelelő anyanyelvi műveltség, kreativitás, beszédkészség és a két nagyobb korosztály esetében a magyar irodalomban, történelemben való tájékozottság. A nyelvi kérdések, feladatok kötődhetnek a verseny helyszínéhez, illetve valamely időszerű irodalmi, történelmi évfordulóhoz, de ez a tematika nem igényel kötelező bibliográfia alapján történő, külön felkészülést, hanem az anyanyelvi műveltséget mérő játékok, feladatok helyes megoldásából kerekedik ki, és a verseny kerete, zene, vetítés, képek, játékvezetői magyarázat teremti meg a sajátos hangulatát.
A vetélkedőt három kategóriában szervezzük: kisiskolások, általános iskolások és középiskolások számára.
A versenyt a Magyar Nyelv Napjai keretében az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Napsugár gyermeklap, a rendezvény helyszínét biztosító iskola (2019-ben a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium) szervezi, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok és tanítók segítségével.

A verseny lebonyolítása:
A megmérettetés elsődleges színtere az a tanintézmény, amelyben a versenyzők tanulmányaikat végzik. Itt rendezik meg az iskolai fordulót. A továbbjutó csapatok számára indokolt esetben a megyei tanfelügyelőségek megszervezik a megyei selejtezőt.

A IV. osztályosok a Napsugár gyermeklap hét lapszámában (szeptember–március) közölt anyanyelvi feladatok megoldásával gyűjthetik össze az országos döntőn való részvételhez szükséges pontszámot. Azokban a megyékben (Bihar, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár, Szilágy), ahol szerveznek anyanyelvi csapatversenyt, e verseny eredményét és a Napsugár-játék pontszámát összesítve dől el, hogy kik a továbbjutók.
Az általános iskolás és középiskolás csapatoknak adott határidőig, megadott témára egy pályamunkát kell elkészíteniük. Ezek értékelése alapján dönt az iskolai szakasz, vagy a megyei szakasz zsűrije a csapatok továbbjutásáról.
Az országos vetélkedőn a IV–XII. osztályosok kategóriánként egy-egy csapattal vehetnek részt Arad, Bákó, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes megyéből, valamint Bukarestből.

A csapatok összetétele: az országos döntőre küldött csapat 3 tagból áll.
Az egyes megyékben fennmaradt helyek az érdeklődés függvényében visszaoszthatók.

Az országos döntőre továbbjutók adatait (név, személyi szám – CNP −, osztály, iskola, helység, megye, felkészítő tanár neve, pontszám), a kísérőtanár adatait a megyei szervezők 2019. április 10-éig az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) irodájába (cím: aesz@planet.ro) küldik el.
A IV. osztályosok megyei versenyének időpontjáról a szaktanfelügyelőknek 2019. március 22-éig kell tájékoztatniuk a Napsugár szerkesztőségét (naps.sziv@napsugar.ro). Ugyanerre a címre kérjük elküldeni az országos döntőre továbbjutók adatait (név, személyi szám – CNP −, osztály, iskola, helység, megye), valamint a felkészítő-kísérő tanító adatait is.
Az országos vetélkedőre továbbjutók névsorát 2019. április 15-én tesszük közzé.
Az országos döntő helyszíne: Nagyenyed. Időpontja: 2019. május 10–12.

Tematika:

A IV. osztályosok versenyének témája:
Kinek könnyű a toll… Benedek Elek születésének 160., halálának 90. évfordulója
Ez csupán a feladatok keretét képezi, hangulatát adja majd meg, a csapatoknak természetesen nem a nagy mesemondó életéből, művészetéből kell készülniük, hanem a szokásos anyanyelvi játékokat gyakorolniuk, hogy korukhoz mérten legyen gazdag a szókincsük, ismerjenek sok közmondást, szólást, rokon értelmű szót, kifejezést, írjanak minél helyesebben, olvassanak folyékonyan és kifejezően, szeressenek és tudjanak alkotó módon gondolkodni, véleményüket megfogalmazni, csapatban játszani.
A verseny forgatókönyve 6-8 írásbeli nyelvi játékot, 1 olvasási és 1 szövegalkotási próbát tartalmaz majd.
Ajánlott könyvészet a IV. osztály számára:
A Napsugár gyermeklap Szólj, szám rovata 2008-tól 2019-ig
Szép „szerével”. A Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő 2001 és 2010 között lezajlott tíz országos döntőjének feladatsora, Napsugár Kiadó, Kolozsvár, 2016
Szólj, szám! A Napsugár gyermeklap anyanyelvi feladatai 1998 októberétől 2007 decemberéig, Napsugár Kiadó, Kolozsvár, 2014

Az általános iskolások (V–VIII.) versenyének témája:
Sütő András nyomában, különös tekintettel a gyermekkorát felidéző és az anyanyelv értékeivel foglalkozó írásaira.
Bemutató:
A kulturális és tudományos élet nagyjai közül többen is a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban végezték tanulmányaikat. A csapatok feladata az lesz, hogy kiválasszanak egy Enyeden végzett (a csapathoz valamilyen módon kötődő) hírességet, és egy 2–3 perces bemutatót készítsenek róla. A bemutató formája szabadon választható (a csapat által eljátszott jelenettől PPT-bemutatóig bármi lehet). Ezt a csapatok a versenyen fogják bemutatni.
Könyvészet:
Sütő András: Gyermekkorom tükörcserepei. (Bármely kiadás.)
A témához kapcsolódó bármilyen információ az internetről.
Nyelvi játékokkal kapcsolatos ajánlott könyvészet:
Zsigmond Győző: Nyelvi rejtvény, játék és verseny. Pallas- Akadémia Kiadó. 2011. Csíkszereda.
Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve. Tinta Kiadó. 2012. Budapest.

A középiskolások (IX–XII.) versenyének témája:
Sütő András, a magyar nyelv művésze.
Sütő András, a nyelv nagy mestere tanulmányait szülőfalujában, Nagyenyeden és Kolozsváron végezte. Az Engedjétek hozzám jönni a szavakat című műve az anyanyelvvel való kapcsolatát mutatja be. E mű alapján a csapatok egy interaktív csapatverseny keretében különböző feladatok során tanúsítják kreativitásukat, nyelvi leleményüket.
Bemutató:
A kulturális és tudományos élet nagyjai közül többen is a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban végezték tanulmányaikat. A csapatok feladata az lesz, hogy kiválasszanak egy Enyeden végzett (a csapathoz valamilyen módon kötődő) hírességet, és egy 2–3 perces bemutatót készítsenek róla. A bemutató formája szabadon választható (a csapat által eljátszott jelenettől PPT-bemutatóig bármi lehet). Ezt a csapatok a versenyen fogják bemutatni.
Könyvészet:
Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat.
Nyelvi játékokkal kapcsolatos ajánlott könyvészet:
Forgács Róbert 2010. Anya-nyelv-csavar. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
Forgács Róbert 2012. Anya-nyelv-ész. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
Szőcsné Antal Irén 2016. Anya-nyelv-búvár. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

A tematikához kapcsolódó szóbeli és írásbeli feladatok (korcsoportnak megfelelően): helyesírás; helyes ejtés, beszédművelés; nyelvhelyesség általában; szókincsfejlesztés, szólások, közmondások; nyelvtörténet; leíró nyelvtani ismeretek; olvasottság; nyelvi találékonyság, játékos szóalkotás; fogalmazókészség. Eredményes felkészülést, vidám játékot kívánunk.

Szólj, szám! pályázatunkra 155 negyedikes csapat nevezett be. Közülük a legkitartóbbak, összesen 77 negyedik osztály NYELVŐR-DÍJAT kap a Napsugártól:

Bihar megye
Érmihályfalva, Zelk Zoltán Iskola, IV. B
Margitta, Horváth János Elméleti Líceum, IV. A
Nagyszalonta, Arany János Elméleti Líceum,IV. B
Nagyszalonta, Arany János Elméleti Líceum,IV. C
Nagyvárad, D. Cantemir Iskola, IV. D
Nagyvárad, Szacsvay Imre Iskola, IV. A
Nagyvárad, Szacsvay Imre Iskola, IV. J
Szalárd, IV. B

Hargita megye
Csíkszereda, József Attila Iskola, IV. SbS
Csíkszereda, Nagy István Művészeti Líceum, IV. B
Gyergyóditró, Siklódi Lőrinc Iskola, IV. A
Gyergyószentmiklós, Fogarasy Mihály Iskola, IV. A
Kápolnásfalu, IV. A
Lövéte, IV.
Székelykeresztúr, Berde Mózes Unitárius Gimnázium, IV.
Székelykeresztúr, Petőfi Sándor Iskola, IV.B
Székelyudvarhely, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, IV. B
Székelyudvarhely, Bethlen Gábor Iskola, IV. A
Székelyudvarhely, Móra Ferenc Iskola, IV. A

Kolozs megye
Dés, IV. D
Kolozsvár, Apáczai Csere János Elméleti Líceum, IV.
Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum, IV. A
Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum, IV. C
Kolozsvár, Onisifor Ghibu Elméleti Líceum, IV.
Kolozsvár, Octavian Goga Iskola, IV. C
Szamosújvár, Kemény Zsigmond Elméleti Líceum, IV.
Torda,Jósika Miklós Elméleti Líceum, IV.

Kovászna megye
Esztelnek, Nagy Mózes Iskola, IV.
Kézdialmás, Kelemen Didák Iskola,IV.
Kézdiszentkereszt, Trefán Leonárd Iskola, IV.
Kézdiszentlélek, Apor István IskolaIV.
Kézdivásárhely, Nagy Mózes Elméleti Líceum, IV.
Kézdivásárhely, Petőfi Sándor Iskola, IV. B
Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor Líceum, IV. B
Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor Líceum, IV. C
Ozsdola, Kun Kocsárd Iskola, IV. B
Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Elméleti Líceum, IV. A
Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Elméleti Líceum, IV. B
Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium, IV. C
Szacsva, IV.
Zabola, IV. B

Maros megye
Désfalva, IV.
Gyulakuta, IV.
Hármasfalu, Wesselényi Miklós Iskola, IV.
Havadtő, IV.
Kend, Sámuel József Iskola,IV.
Magyaró, Palkó Attila Iskola, IV. B
Maroskeresztúr, IV. B
Marosludas, 1-es számú Iskola, IV. C
Marossárpatak, Adorjáni Károly Iskola, IV. B
Marosvásárhely, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, IV.
Marosvásárhely, George Cosbuc Iskola, IV. B
Marosvásárhely, Al. Ioan Cuza Iskola, IV. D
Marosvásárhely, Dacia Iskola, IV. C
Marosvásárhely, Liviu Rebreanu Iskola, IV. E
Marosvásárhely, Liviu Rebreanu Iskola, IV. F
Marosvásárhely, Liviu Rebreanu Iskola, IV. H
Marosvásárhely, Református Kollégium, IV.
Marosvásárhely, Szász Adalbert Sportlíceum, IV. B
Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu Iskola, IV. C
Mezőcsávás, IV.B
Mezőfele, IV.
Nyárádszereda, Deák Farkas Iskola, IV. B
Nyárádszereda, Deák Farkas Iskola, IV. C
Segesvár, Aurel Mosora Iskola, IV. B

Szatmár megye
Avasújváros, IV. B
Nagykároly, Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum, IV.
Nagykároly, Elméleti Líceum, IV. D
Nagykároly, Vasile Lucaciu Iskola, IV. C
Szatmárnémeti, Aurel Popp Művészeti Líceum, IV. B
Szatmárnémeti, 10-es számú Iskola,IV. D
Szatmárnémeti, Balcescu–Petőfi Iskola, IV. C
Szatmárnémeti, Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, IV.

Szilágy megye
Kraszna, Cserey–Goga Technológiai Líceum, IV. B
Kraszna, Cserey–Goga Technológiai Líceum, IV. C
Sarmaság, IV. A
Szilágybagos, IV. B
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDŐ
NAGYENYED – 2019. május 10–12.


 1. BRASSÓ, Áprily Lajos Főgimnázium, IV. A osztály
  Tanító: Kristóf Mária Enikő
  A csapat neve: MESE
  Albert Áron
  Gáspár Hanna Krisztina
  Székely-Mátéffy Anita

 2. CSÍKSZENTDOMOKOS, Márton Áron Általános Iskola, IV. A osztály
  Tanító: Gáll Ida
  A csapat neve: VIRGONCOK
  Albert Bence
  Biró Katalin
  Csíki Sára

 3. DICSŐSZENTMÁRTON, Traian Általános Iskola, IV. osztály
  Tanító: Szász Irén
  A csapat neve: SZÓLOVAGOK
  Doszlop Tamás
  Molnár Tamás
  Szelcuzan Sára

 4. KÉZDIVÁSÁRHELY, Petőfi Sándor Általános Iskola, IV. osztály
  Tanító: Füleki Katalin
  Kísérő: Gherghel Andrea
  A csapat neve: SZÓKIMONDÓK
  Bán Krisztián
  Fazakas Anna Róza
  Jakab Nóra

 5. KOLOZSVÁR, Református Kollégium, IV. osztály
  Tanító: Szabó Ildikó Krisztina
  A csapat neve: REFIVERZUM
  Borsos Ágota
  Moldován Tamara
  Püsök András


 6. MAROSVÁSÁRHELY, Művészeti Szaklíceum, IV. osztály
  Tanító: Póra Annamária
  A csapat neve: KÖNYVMOLYOK
  Engel Soma
  Gombocz Klára
  Kommer Eszter

 7. MAROSVÁSÁRHELY, Liviu Rebreanu Általános Iskola, IV. G osztály
  Tanító: Barabás Enikő
  A csapat neve: KINCSES
  Fülöp Hanna Evelin
  Ozsváth Ágota
  Selyem Tamás

 8. NAGYBÁNYA, Németh László Elméleti Líceum, IV. osztály
  Tanító: Móré Éva
  A csapat neve: ARANYTULIPÁN
  Csendes Ildikó
  Pusztai Petra
  Hitter Anna

 9. NAGYENYED, Bethlen Gábor Kollégium, IV. osztály
  Tanító: Alexa Mária
  A csapat neve: UDVARI OKOSOK
  Kűrti Lilla
  Vass Elza Brigitta
  Székely István Attila

 10. NAGYVÁRAD, 16-os számú Általános Iskola, IV. osztály
  Tanító: Krasznai Tünde
  A csapat neve: KÉSZ ÉSZ
  Balló Ádám
  Meleg Nóra
  Nilgesz Irisz

 11. NAGYVÁRAD, Szacsvay Imre Általános Iskola, IV. B osztály
  Tanító: Szilágyi Mária
  A csapat neve: SÜSÜ
  Kiss-Mihály Eszter
  Kovács Dávid István
  Lukasak Zita

 12. SEPSISZENTGYÖRGY, Székely Mikó Kollégium, IV. A osztály
  Tanító: Szakács Ágnes
  Kísérő: Domokos Zsuzsa
  A csapat neve: SZORGOS TOLLAK
  Bujdosó Fruzsina
  Fazakas Dorka
  Szakács Eszter

 13. SEPSISZENTGYÖRGY, Váradi József Általános Iskola, IV. osztály
  Tanító: Domokos Zsuzsa
  A csapat neve: KINCSKERESŐK
  Kiss Zselyke Boglárka
  Porzsolt Janka
  Udvardi Iringó

 14. SZATMÁRNÉMETI, 10-es számú Általános Iskola, IV. osztály
  Tanító: Reich Annamária
  A csapat neve: NYELVŐRÖK
  Cala Zselyke Dorottya
  Erdei Jázmin Fanni
  Kabos Réka

 15. SZATMÁRNÉMETI, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, IV. osztály
  Tanító: Wolf Henriette
  A csapat neve: NEFELEJCSEK
  Nagy Hanna
  Karádi Flóra-Csenge
  Lieb-Nemes Fanni

 16. SZÉKELYUDVARHELY, Tamási Áron Gimnázium, IV. osztály
  Tanító: Szabó Zsuzsa
  Kísérő: Székely Emőke
  A csapat neve: ÉNEKMONDÓK
  Bokor Máté
  Székely Ágnes
  Szűcs-Olcsváry Zete

 17. ZILAH, Iuliu Maniu Általános Iskola, IV. osztály
  Tanító: Komáromi Judit
  A csapat neve: HEPEHUPA
  Nagy Alexandra Fanni
  Tőtős Janka Petra
  Sepsi Olivér
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDŐ
NAGYENYED – 2019. május 10–12.

DÍJAZOTTAK

I. díj – KÖNYVMOLYOK
MAROSVÁSÁRHELY, Művészeti Szaklíceum, IV. osztály
Tanító: Póra Annamária
A csapat tagjai:
Engel Soma
Gombocz Klára
Kommer Eszter

II. díj – SZÓLOVAGOK
DICSŐSZENTMÁRTON, Traian Általános Iskola, IV. osztály
Tanító: Szász Irén
A csapat tagjai:
Doszlop Tamás
Molnár Tamás
Szelcuzan Sára

III. díj – REFIVERZUM
KOLOZSVÁR, Református Kollégium, IV. osztály
Tanító: Szabó Ildikó Krisztina
A csapat tagjai:
Borsos Ágota
Moldován Tamara
Püsök András

1. dicséret – NYELVŐRÖK
SZATMÁRNÉMETI, 10-es számú Általános Iskola, IV. osztály
Tanító: Reich Annamária
A csapat tagjai:
Cala Zselyke Dorottya
Erdei Jázmin Fanni
Kabos Réka

2. dicséret – NEFELEJCSEK
SZATMÁRNÉMETI, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, IV. osztály
Tanító: Wolf Henriette
A csapat tagjai:
Nagy Hanna
Karádi Flóra-Csenge
Lieb-Nemes Fanni

3. dicséret – SÜSÜ
NAGYVÁRAD, Szacsvay Imre Általános Iskola, IV. B osztály
Tanító: Szilágyi Mária
A csapat tagjai:
Kiss-Mihály Eszter
Kovács Dávid István
Lukasak Zita

4. dicséret – KINCSKERESŐK
SEPSISZENTGYÖRGY, Váradi József Általános Iskola, IV. osztály
Tanító: Domokos Zsuzsa
A csapat tagjai:
Kiss Zselyke Boglárka
Porzsolt Janka
Udvardi Iringó

Napsugár különdíjak

Lepedus Janka-díj – KÉSZ ÉSZ
NAGYVÁRAD, 16-os számú Általános Iskola, IV. osztály
Tanító: Krasznai Tünde
A csapat tagjai:
Balló Ádám
Meleg Nóra
Nilgesz Irisz

1. Napsugár különdíj – ÉNEKMONDÓK
SZÉKELYUDVARHELY, Tamási Áron Gimnázium, IV. osztály
Tanító: Szabó Zsuzsa
A csapat tagjai:
Bokor Máté
Székely Ágnes
Szűcs-Olcsváry Zete

2. Napsugár különdíj – KINCSES
MAROSVÁSÁRHELY, Liviu Rebreanu Általános Iskola, IV. G osztály
Tanító: Barabás Enikő
A csapat tagjai:
Fülöp Hanna Evelin
Ozsváth Ágota
Selyem Tamás

3. Napsugár különdíj – SZÓKIMONDÓK
KÉZDIVÁSÁRHELY, Petőfi Sándor Általános Iskola, IV. osztály
Tanító: Füleki Katalin
A csapat tagjai:
Bán Krisztián
Fazakas Anna Róza
Jakab Nóra

4. Napsugár különdíj – SZORGOS TOLLAK
SEPSISZENTGYÖRGY, Székely Mikó Kollégium, IV. A osztály
Tanító: Szakács Ágnes
A csapat tagjai:
Bujdosó Fruzsina
Fazakas Dorka
Szakács Eszter

5. Napsugár különdíj – VIRGONCOK
CSÍKSZENTDOMOKOS, Márton Áron Általános Iskola, IV. A osztály
Tanító: Gáll Ida
A csapat tagjai:
Albert Bence
Biró Katalin
Csíki Sára

6. Napsugár különdíj – HEPEHUPA
ZILAH, Iuliu Maniu Általános Iskola, IV. osztály
Tanító: Komáromi Judit
A csapat tagjai:
Nagy Alexandra Fanni
Tőtős Janka Petra
Sepsi Olivér

7. Napsugár különdíj – ARANYTULIPÁN
NAGYBÁNYA, Németh László Elméleti Líceum, IV. osztály
Tanító: Móré Éva
A csapat tagjai:
Csendes Ildikó
Pusztai Petra
Hitter Anna

8. Napsugár különdíj – MESE
BRASSÓ, Áprily Lajos Főgimnázium, IV. A osztály
Tanító: Kristóf Mária Enikő
A csapat tagjai:
Albert Áron
Gáspár Hanna Krisztina
Székely-Mátéffy Anita

9. Napsugár különdíj – UDVARI OKOSOK
NAGYENYED, Bethlen Gábor Kollégium, IV. osztály
Tanító: Alexa Mária
A csapat tagjai:
Kűrti Lilla
Vass Elza Brigitta
Székely István Attila

KRIZA JÁNOS MESEMONDÓ, BALLADAMONDÓ ÉS -ÉNEKLŐ
VERSENY

egyéni
 
Szervező:mese: Napsugár, naps.sziv@napsugar.ro, 0264-418001, 0743-139939;
ballada: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, www.aesz.ro, aesz@planet.ro
Időpont:2018. november 16-18.
Helyszín:Sepsiszentgyörgy
Korosztály:I–XII. osztály
további tudnivalók
 • Versenyszabályzat
 • Program
 • Részvételi adatlap
 • Díjazottak

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő
és Mesemondó Verseny

2018/2019-es tanév

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 2000 áprilisában szervezett először balladamondó versenyt középiskolás diákoknak. A mesemondó versenyt 2009-ig a Magyar Nyelv Napjai keretén belül szerveztük. 2010-ben, a verseny történetében először találkozott a két népköltői történetmondó műfaj, a ballada és a népmese. 2013-tól pedig külön kategóriában megszervezzük a balladaéneklők versenyét is. A rendezvényt Kriza János népköltészeti gyűjtőről neveztük el.
A versenyre bejelentkezett diákoknak a magyar népköltészet gazdag kincsestárából kell válogatniuk, és ezáltal kapcsolatba kerülhetnek a magyarság szellemi örökségének értékes részével. A vetélkedő által a balladamondás és éneklés napjainkban elhanyagolt előadói műfajának is híveket szerezhetünk. Célunk az is, hogy az országos döntő résztvevői, akik Erdély különböző helységeiből gyűlnek össze Sepsiszentgyörgyre, megismerjék a város és környék nevezetesebb történelmi és kulturális értékeit, meglátogatva múzeumokat és művelődéstörténeti emlékhelyeket.
A versenyt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Napsugár gyermeklap, a Nemzeti Oktatási Minisztérium Kisebbségi Főosztálya, Kovászna Megye Tanfelügyelősége és a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum szervezi, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok és tanítók segítségével.
A balladamondó versenyre IX–XII. osztályosok, a balladaéneklő versenyre pedig V–XII. osztályosok jelentkezhetnek. A versenyzőknek egy szabadon választott népballadát kell előadniuk. A mesemondó versenyen I–XII. osztályosok vehetnek részt egy szabadon választott népmesével. A két kisebb korosztálynak egy, legfeljebb 3 perces, a középiskolásoknak legfeljebb 5 perces népmesét kell elmondaniuk kellékek és színészi játék nélkül, árnyaltan, kifejezően, hitelesen, minél közelebb a népi mesemondók stílusához. Az országos döntőre magyar és székely népmesékből, népmese-feldolgozásokból válogassanak a versenyzők.
Az országos döntő helyszíne Sepsiszentgyörgy. Szervező tanintézmény: Plugor Sándor Művészeti Líceum. Időpontja a 2018/2019-es tanévben: 2018. november 16–18. Benevezési határidő: 2018. október 22.
Mindhárom versenyformában az előzőleg megtartott helyi, megyei döntők győztesei vesznek részt.

Résztvevők száma:

Ssz.MegyeRésztvevők száma (országos döntő)
I–IV. osztály mese­mondásV–VIII. osztályIX–XII. osztályÖssze­sen
mese­mondásballada­éneklésmese­mondásballada­éneklésballada­mondás
1.Fehér32112110
2.Arad32222213
3.Bákó2210005
4.Bihar53232217
5.Beszterce-Naszód32112110
6.Brassó52222215
7.Bukarest2111005
8.Kolozs53222216
9.Kovászna64343323
10.Hargita85544430
11.Hunyad32112110
12.Máramaros32112110
13.Maros64343323
14.Szilágy52222215
15.Szatmár53232217
16.Szeben2111005
17.Temes32112110
Összesen:694231333227234

A táblázatban szereplő helyek száma versenyformánként és korcsoportonként megyei szinten újraosztható a jelentkezések és a selejtezőkön elért eredmények alapján. Az egyes megyékben fennmaradt helyek az érdeklődés függvényében a többi megyének visszaoszthatók.
Azoknak a jelentkezőknek, akik az előző években is részt vettek a versenyen, új mesét, népballadát kell választaniuk.

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő
és Mesemondó Verseny

Sepsiszentgyörgy, 2018. november 16–18.


A rendezvény programja:

2018. november 16.

Érkezés, elszállásolás
20.00 – 22.30 Vacsora

2018. november 17.

7.00 – 8.30 Reggeli
9.00 Megnyitó – Székely Nemzeti Múzeum, Bartók Terem
10.00 Mesemondó verseny (I–II. osztályosok) – Míves Ház
Mesemondó verseny (III–IV. osztályosok) – Székely Nemzeti Múzeum, Bartók Terem
Mesemondó verseny (V–VI. osztályosok) – Kónya Ádám Művelődési Ház
Mesemondó verseny (VII–VIII. osztályosok) – Bod Péter Megyei Könyvtár
Mesemondó verseny (IX–XII. osztályosok) – Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér
Balladamondó verseny (IX–XII. osztályosok) – Lábas Ház
Balladaéneklő verseny (V–XII. osztályosok) – Plugor Sándor Művészeti Líceum
13.00 – 15.00 Ebéd
16.00 – 19.00 Játszóház, kézműves foglalkozások (I–VIII. osztályosok) – Míves Ház
16.00 – 18.00 Filmvetítés és beszélgetés a rendezővel: Az év lagzija (dokumentumfilm), rendező: Bán József, a sztánai V. Nemzetközi Népismereti Filmszemle és a Kaptár – Dokumentumfilm-szemle díjazott filmje (IX–XII. osztályosok, kísérő tanárok, meghívottak, zsűri)– Művész mozi
19.00 Vacsora

2018. november 18.

8.30 – 9.30 Reggeli
10.00 – 11.30 Záróünnepség, eredményhirdetés, díjkiosztás – Székely Nemzeti Múzeum, Bartók Terem
12.00 – 14.00 Ebéd

Regisztráció és étkezés a Székely Mikó Kollégium, Gábor Áron u. 18. alatti épületében (a volt Kós Károly Szakképző Líceum épülete).

A szállás helyét a regisztrálásnál tudatjuk.

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő
és Mesemondó Verseny

2018. november 16–18.

Díjazottak


ORSZÁGOS BALLADAMONDÓ VERSENY


I. díj
Szilágyi Anna
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, IX. osztály
felkészítő: Fekete Erzsébet

II. díj
Naphegyi-Boldis Zsuzsanna
Iosif Vulcan Főgimnázium, Nagyvárad, XI. osztály
felkészítő: Nagy Enikő

III. díj
Volosin Csenge
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárnémeti, X. osztály
felkészítő: Heinrich Andrea

Dicséretek
Molnár Gergely
Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna, XI. osztály
fekészítő: Molnár Juliánna

Varga Gergő
Mircea Eliade Főgimnázium, Segesvár, XII. osztály
fekészítő: Fodor Gyöngyi


BALLADAÉNEKLŐ VERSENY


V–VIII. osztályosok

I. díj
Máthé Gyopár Bíborka
Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely, VII. osztály
felkészítő: Máthé Melinda

II. díj
Geréb Ajnácska
Orbán Balázs Általános Iskola, Székelyudvarhely, VII. osztály
felkészítő: Hajdó Noémi

III. díj
Biró Csenge
Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Székelykeresztúr, VII. osztály
felkészítő: Nemes Annamária

Dicséretek
Fábián Katalin
Orbán Balázs Általános Iskola, Székelyudvarhely, VIII. osztály
felkészítő: Hajdó Noémi

Pál Orsolya Tímea
Petőfi Sándor Általános Iskola, Székelykeresztúr, VIII. osztály
felkészítő: Kacsó Anna Juliánna

László Délia Stefánia
Klézsei Általános Iskola, Klézse, V. osztály
felészítő: Istók Angéla


IX–XII. osztályosok

I. díj
Rejtő Dóra
Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad, IX. osztály
felkészítő: Konrád Ildikó

II. díj
Szabó Abigél
Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár, X. osztály
felkészítő: Molnos Ildikó

III. díj
Baranyi Tünde
Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad, X. osztály
felkészítő: Kirkósa Enikő, Szalay Fatima

Dicséretek
Fejér Eszter
Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely, XI. osztály
felkészítő: Goró Mária

Pácsi Árpád
Mircea Eliade Főgimnázium, Segesvár, X. osztály
felkészítő: Fodor Gyöngyi


ORSZÁGOS MESEMONDÓ VERSENY


EK–II. osztályosok

I. díj
Pătrânjel Viktória
Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna, II. osztály
tanító: Székely Márta

II. díj
Bokos Hunor
Felsőbányai Műszaki Iskola, Felsőbánya, II. osztály
tanító: Laurán Angéla

III. díj
Székely Johanna
1. sz. Szakképző Líceum, Sarmaság, II. osztály
tanító: Kocsis Gabriella

Dicséretek
Szabó Csongor
Simion Bărnuțiu Általános Iskola, Zilah, I. osztály
tanító: Szalai Erzsébet Ildikó

Csiszér Zenkő
Dr. Gelei József Általános Iskola, Árkos, I. osztály
tanító: Berde Éva

Piroska Krisztina
Trefán Leonárd Általános Iskola, Kézdiszentkereszt, előkészítő osztály
tanító: Lénárt Piroska

Vitus Bulbuk Áron
János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, I. osztály
felkészítő: Varga Gabriella

Napsugár különdíjak
Tamás-Péter Dorka
Lorántffy Zsuzsanna Református Líceum, Nagyvárad, I. osztály
tanító: Soós Orsolya

Fridrik-Hegyes Dávid
2. sz. Általános Iskola, Pécska, I. osztály
tanító: Chira Ildikó Anna

Györfi Abigél
Fráter György Általános Iskola, Gyergyóremete, előkészítő osztály
tanító: Nagy Erzsébet

Csorvási Panka
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárnémeti, II. osztály
tanító: Leiti Mónika

Hegyi Krisztián
Agyagfalvi Általános Iskola, II. osztály
tanító: Nagy Abigél


III–IV. osztályosok

I. díj
Földes Levente
Kun Kocsárd Általános Iskola, Ozsdola, III. osztály
tanító: Páll Mária

II. díj
Kocsis-Feri Benjámin
1. sz. Szakképző Líceum, Sarmaság, III. osztály
tanító: Dari Erika

III. díj
Lévay Mira Eszter
Nicolae Iorga Általános Iskola, Nagybánya, III. osztály
tanító: Molnár Klára

Dicséretek
Lakó Csenge
Orbán Balázs Általános Iskola, Székelyudvarhely, III. osztály
tanító: Imre Ibolya

Németi Nóra
Bălcescu-Petőfi Általános Iskola, Szatmárnémeti, IV. osztály
tanító: János Erzsébet

Ferencz Ilka
Bethlen Gábor Általános Iskola, Gyergyószárhely, III. osztály
tanító: Ádám Erzsébet

Székely Zsanett
Szent György Technológiai Líceum, Erdőszentgyörgy, III. osztály
tanító: Kacsó Melinda

Szilveszter László
Jósika Miklós Általános Iskola, Etéd, III. osztály
felkészítő: Mére Erika

Napsugár különdíjak
Borbély Adolf
Rigmányi Általános Iskola, III. osztály
tanító: Barabás Ibolya

Dull Anna
Szilágyfőkeresztúri Általános Iskola, III. osztály
tanító: Tolnai Rozália

Juhász Ábel
Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár, III. osztály
tanító: Stan Orsolya

Remán-Zippenfenig Sarolta
Zajzoni Rab István Elméleti Líceum, Négyfalu, III. osztály
tanító: Székely Edit

Veress Nóra
Ady Endre Elméleti Líceum, Bukarest, IV. osztály
tanító: Demény Timea


V–VI. osztályosok

I. díj
Simon Tímea
Bethlen Gábor Általános Iskola, Székelyudvarhely, V. osztály
felkészítő: László Krisztina, Kányádi Csilla, Simon Gyöngyike

II. díj
Gyurka Andrea Krisztina
Külsőrekecsini Általános Iskola, V. osztály
felkészítő: Majzik-Daczó Kinga

III. díj
Szabó Bernadett Lidia
1. sz. Általános Iskola, Szilágybagos, VI. osztály
felkészítő: Bogdan Elena

Dicséretek
Rancz-Gyárfás Gergő
Petőfi Sándor Általános Iskola, Kézdivásárhely, V. osztály
felkészítő : Fazakas Enikő

Cseh Vanda
Horváth János Elméleti Líceum, Margitta, V. osztály
felkészítő: Almási Judit

Gálfalvi Dalma Borbála
Kádár Márton Általános Iskola, Mezőpanit, V. osztály
felkészítő: György Csilla

Csata Dorottya
Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár, VI. osztály
felkészítő: Bakó Ágnes


VII–VIII. osztály

I. díj
Debreceni Máté
Simion Bărnuțiu Általános Iskola, Zilah, VII. osztály
felkészítő: Pataki Ida

II. díj
Császár Balázs
Zöld Péter Általános Iskola, Madéfalva, VII. osztály
felkészítő: Máté Sándor, Abos Magdolna

III. díj
Bodó Dávid
Kádár Márton Általános Iskola, Mezőpanit, VIII. osztály
felkészítő: Timár Ida

Dicséretek
Farkas Jánoska
Külsőrekecsini Általános Iskola, VIII. osztály
felkészítő: Porundi Alina Celina

Bányai Roni Szilárd
Nicolae Iorga Általános Iskola, Nagybánya, VIII. osztály
felkészítő: Bálint Beáta

Balogh Áron
Nicolae Iorga Általános Iskola, Nagybánya, VII. osztály
felkészítő: Bálint Beáta

Bier Viktória Anita
Simonyi Imre Általános Iskola, Arad, VII. osztály
felkészítő: Horváth Karolina


IX–XII. osztály

I. díj
Liszkai Krisztián
Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti, X. osztály
felkészítő: Bagosi Ilona

II. díj
Rancz-Gyárfás Hanna
Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, IX. osztály
felkészítő: Nagy-Babos Tamás

III. díj
Balogh Ádám
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárnémeti, XI. osztály
felkészítő: Czier Andrea

Dicséretek
Kánya Réka
Szatmárnémeti Református Gimnázium, X. osztály
felkészítő: Szilágyi Éva

Molnár Angéla Szilvia
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed, IX. osztály
felkészítő: Fodor Brigitta

ARANYTOLL MESEÍRÓ VERSENY
egyéni
 
Szervező:Tunyogi Katalin, 0745-582457, tunykat@yahoo.com
Időpont:2018. november 23–25.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:IV. osztály
további tudnivalók
 •  
 

MESÉK SZÁRNYÁN MESEVETÉLKEDŐ
4 fős csapatok
 
Szervező:Alföldy Andrea, 0740-806174, alfandi@freemail.hu
Időpont:2019. március 22–24.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:II–IV. osztály
további tudnivalók
 •  
 

KURUTTY ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
4 fős csapatok
 
Szervező:A csíkszentdomokosi Cseralji Iskola, 0266-336361, kuruttyomt@yahoo.com
Kurkó István, 0755-013465
Időpont:2019. május 17–19.
Helyszín:Arad
Korosztály:I–IV. osztály
további tudnivalók
 •  
 

ŐSZIRÓZSA NÉPDALVETÉLKEDŐ
egyéni
 
Szervező:Dénes Ildikó, ildiko.karmandenes@yahoo.com
Időpont:2018. október 19–21.
Helyszín:Újszentes
Korosztály:előkészítő–VIII. osztály
további tudnivalók
 •  
 

KÁNYÁDI SÁNDOR ORSZÁGOS SZAVALÓVERSENY
egyéni
 
Szervező:Varsolci Általános Iskola, Dénes Irén, 0741-425752, varsolciak@gmail.com
Időpont:2019. május 10–12.
Helyszín:Varsolc, Szilágy megye
Korosztály:előkészítő–IV. osztály
további tudnivalók
 •  
 

REGEMONDÓ ÉS KÉPREGE VETÉLKEDŐ
egyéni
 
Szervező:Dacia Gimnázium, Molnár Hajnal, 0752-373262, mohajnal@yahoo.com
Időpont:2019. április 5–6.
Helyszín:Marosvásárhely
Korosztály:III. osztály regemondás, IV. osztály rajz
további tudnivalók
 •  
 

FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI VERSENY
egyéni
 
Szervező:Krasznai Tünde, krasznaitunde@yahoo.com
Időpont:2019. április 12–14.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:II–IV. osztály
további tudnivalók
 •  
 

BARANGOLÁS EURÓPÁBAN ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
3 fős csapatok
 
Szervező:Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont,
Tankó Veronika Zita, 0745-861660, zita.tanko@yahoo.de
Időpont:2019. május 10–12.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:III–IV. osztály
további tudnivalók
 •  
 

VIDÁM VERSEK VERSMONDÓ VERSENYE
egyéni
 
Szervező:Hám János Római Katolikus Iskolaközpont, vidamvvv@yahoo.com
Időpont:2019. április 5–7.
Helyszín:Szatmárnémeti
Korosztály:előkészítő–VIII. osztály
további tudnivalók
 •  
 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ
csoportok
 
Szervező:Péter Kinga, kingapeter@yahoo.com
Időpont:2019. május 3.
Helyszín:Sepsiszentgyörgy
Korosztály:előkészítő–VIII. osztály
további tudnivalók
 •  
 

SZENT LÁSZLÓ, A LOVAGKIRÁLY – RAJZPÁLYÁZAT
egyéni
 
Szervező:Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont,
Tankó Veronika Zita, 0745-861660, zita.tanko@yahoo.de
Időpont:2019. március 20. (beküldési határidő)
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:előkészítő–XII. osztály
további tudnivalók
 •  
 

KISKURUTTY JÁTÉKTANODA
megyék közti játékprogram óvodásoknak

4 fős csapatok
 
Szervező:Kurutty Oktatási és Művelődési Társaság, tel/fax: 0266 336 361, kiskurutty@yahoo.com
Márton Kinga, 0740-955388
Időpont:2019. április 12–13.
Helyszín:Székelyudvarhely
Korosztály:óvoda
további tudnivalók
 •  
 

BRENYÓ MIHÁLY MATEMATIKAVERSENY
egyéni
 
Szervező:Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Pop Ágnes, popagnes@yahoo.com
Időpont:2019. március 29–31.
Helyszín:Marosvásárhely
Korosztály:III–IV. osztály
további tudnivalók
 •  
 

VILÁGÍTANI TUDOK!
Vallásos ünnepekhez és jeles napokhoz kapcsolódó rajzverseny és csapatjáték óvodásoknak
 
Szervező: Szent Imre Római Katolikus Óvoda, Kolozsvár, grad.szentimre@gmail.com
Időpont:2019. május 17–18.
Helyszín:Kolozsvár
Korosztály:óvoda
további tudnivalók
 •  
 

BUZÁNSZKY JENŐ ERDÉLYI FOCIKUPA  
Szervező:kurkoistvan@yahoo.com
Időpont:2019. május 10–11.
Helyszín:Csíkszentdomokos
Korosztály:IV–VIII. osztály
további tudnivalók
 •