Vissza a nyitóoldalra
 
 
 
e-mail
e-mail
Honlaptérkép Videócsatornánk Kövess minket a Facebook-on
Szezám, nyílj ki!  Szezám, zárulj!

NAPSUGÁR ÖTTUSA SPORTVERSENY
4 fős csapatok
 
Szervező:Napsugár, naps.sziv@napsugar.ro, 0264-418001, 0743-139939
Időpont:2015. június 5–7.
Helyszín:Kolozsvár
Korosztály:III. osztály
további tudnivalók

V. NAPSUGÁR ÖTTUSA BAJNOKSÁG
III. osztályos tanulók sportvetélkedője


A mozgáshiány össztársadalmi gond, súlyos élettani következményei már gyermekkorban jelentkeznek.
A kisgyermekek sok-sok generációját, 57 éven át olvasásra nevelő Napsugár gyermeklap ezúttal a nevelés új területét vállalja magára: a szedentáris életmóddal, a tévé és a számítógép képernyőjének bűvöletével próbálja felvenni a versenyt.
A Napsugár Öttusa Bajnokság mozgásra serkenti a kisdiákokat, megismerteti őket a sport nemes versenyszellemével, az összefogás erejével, esélyt ad az elméleti tantárgyakban sikerélményt ritkán megélő gyermekeknek is.

Az öttusa név csupán az öt versenyszámra utal, amelyek nem azonosak magának a sportágnak az öt próbájával, hanem követik a tantervet, és az életkori sajátosságok figyelembe vételével a játékra alapoznak.

A Napsugár Öttusa Bajnokság 5 próbája:
 1. ügyességi akadálypálya
 2. célba dobás
 3. helyből távolugrás
 4. egyensúlyozás
 5. váltófutás

A csapatot 4 harmadik osztályos tanuló alkotja.

16 megye több száz városi és falusi iskoláját szeretnénk mozgósítani, ezért úgy alakítottuk ki a verseny forgatókönyvét, hogy sem túl nagy anyagi ráfordítást igénylő, sem különleges fizikai adottságokat feltételező sportágak ne szerepeljenek benne. Nem kiemelkedő sportteljesítmények elérésére törekszünk, hanem gyermekek százainak a mozgósítására.

A versenyszámok részletes leírása, bővebb tájákoztatás és benevezés:
www.napsugar.ro, naps.sziv@napsugar.ro, 0264 418001, 0743 139939, 0743 139941

Benevezési határidő: 2015. január 30.
Az iskolai, körzeti, megyei döntőket 2015. március 31-éig kell lebonyolítani.
Az országos döntőt 2015. június 5–7-én tartjuk Kolozsváron, a tavalyi győztes csapat iskolájában, a Báthory István Elméleti Líceumban.

A Napsugár vidám, játékos öttusa bajnoksága erősíti közösségünk testi-lelki egészségét, összetartását, erkölcsi és életerjét.
Bízunk abban, hogy versenyünk nevelői értéke, újszerűsége, időszerűsége és hiánypótló volta miatt méltónak bizonyul a szaktanfelügyelők, a tanítók és a testnevelő tanárok megtisztelő figyelmére.

Szeretettel és nagyrabecsüléssel
A Napsugár szerkesztősége

Kolozsvár, 2014. szeptember 15-én

V. NAPSUGÁR ÖTTUSA BAJNOKSÁG
III. osztályos tanulók sportvetélkedője


A csapatok 4 főből állnak.
Az 5 próba:

 1. ügyességi akadálypálya
 2. célba dobás
 3. helyből távolugrás
 4. egyensúlyozás
 5. váltófutás


A próbák részletesebb leírása

 1. Ügyességi akadálypálya
  A próbában mind a 4 versenyző részt vesz.
  Kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött állnak oszlopsorban (egymás háta mögött).
  Az akadálypálya feladatai sorrendben:
  • labdavezetés (kosárlabda) bóják (5-7 db.) megkerülésével, labda letevése egy kijelölt helyre;
  • bukfenc előre guggolásból guggolásba szivacsszőnyegen (matracon);
  • tornapadon a test előremozdítása a karok egyidejű vagy váltakozó húzásával; induláskor a csípő vonala kerül a pad kezdővonalára;
  • 4 labda (2 kosár-, 1 röp-, 1 teniszlabda) áthelyezése egyik hullahopp karikából a másikba, amelyek körülbelül 1,5 méterre helyezkednek el egymástól, majd visszafordulás;
  • szaladás: egyenes vonalban, az első mozzanat végén letett labdát felvéve, a kezében tartva visszaérkezés a rajtvonalra.
  Az akadálypályán egyidejűleg a csapatból csak egy tanuló tartózkodik, aki visszaérve a kiinduló vonalhoz labdaátadással (nem szabad dobni!) indítja a társát. A feladat akkor ér véget, amikor mind a négy gyerek megküzdött az akadálypálya nehézségeivel és a labda visszakerült az első számú versenyző kezébe, aki magasra emeli azt.
  A legrövidebb idő alatt teljesítő csapat kapja a maximális pontszámot.

 2. Célba dobás
  Egy tanuló (az 1.) képviseli a csapatot.
  3 részből áll, tetszőleges sorrendben teljesíthető:
  • a talajra húzott vonal mögül jobb (bal) térdelőállásból vagy guggolásból 4 méter távolságra lévő 3 kis bója eltalálása teniszlabdával, max. 3 dobásból, a bóják tornapadon állnak, 30 cm-re egymástól
  • a talajra húzott vonal mögül álló helyzetből 4 méter távolságra lévő, asztalra, egymástól 30 cm-re helyezett 3 kis bója eltalálása teniszlabdával, max. 3 dobásból,
  • a talajra húzott vonal mögül álló helyzetből egy felfüggesztett hullahopp karikán át kell dobni 4 röplabdát. A hullahopp karika, a dobóvonaltól 4 méter távolságra és a földtől 1,5 méter magasságban helyezkedik el (csüng).
  Ahány bóját sikerült ledönteni, illetve ahány labdát sikerült a hullahopp karikán áthajítani, annyi pontot kap a csapat. A feladatban maximum 10 pontot lehet elérni.

 3. Helyből távolugrás
  A csapatot két versenyző (a 2. és a 3.) képviseli, mindkettőjük jobbik eredményét összeadva kapjuk meg a próba végeredményét.
  A versenyző nekifutás nélkül, a talajra húzott kiinduló vonal mögött áll, lendületszerzés (lábujjhegyre emelkedés, karlendítés magas tartásba, majd térdhajlítás illetve karlendítés hátra) után páros lábbal rugaszkodik el, és páros lábbal ér talajt.
  A kiinduló vonaltól a talajon hagyott utolsó nyomig mért távolságot mérjük.
  Minden versenyző kétszer ugrik egymás után. A két ugrás közül a jobbikat vesszük figyelembe.
  A vetélkedő legnagyobb ugrása kapja a maximális pontszámot.

 4. Egyensúlyozás
  Egy tanuló (a 4.) képviseli a csapatot.
  3 részből áll:
  rajtvonal a tornapadtól 1 m-re;
  • végighaladás egy tornapad ülőlapján;
  • majd átlépni egy felfordított tornapadra, amely 135 fokos szögben van elhelyezve az előzőhöz képest, és a pad rúdján végigegyensúlyozni;
  • egy normál helyzetben lévő tornapad jobb (vagy bal) oldaláról indulva, felugrás a tornapadra mindkét lábbal egyszerre, leugrás a túlsó oldalon. Folyamatos fel- és leugrással végighaladni a padon. Vagy terpeszállás a normál helyzetben lévő pad fölött. Felugrás a padra egyszerre mindkét lábbal, majd újból leugrás terpeszbe. Folyamatos le- és felugrással végighaladni a padon;
  az utolsó pad után 2 m szaladás zárja a próbát.
  A próba végrehajtása időre történik. A legrövidebb idő alatt teljesítő versenyző, illetve csapata kapja a maximális pontszámot.

 5. Váltófutás
  A próbában mind a 4 versenyző részt vesz.
  A váltóeszköz egy 20 cm hosszúságú bot (pl. seprűnyél).
  A versenyzők a rajtvonal mögött helyezkednek el oszlopsorban (egymás háta mögött). A táv hossza 15-20 méter, meg kell kerülni egy bóját, majd visszaszaladás a csapathoz. A váltás a bot átadásával történik. A versenyzők a rajtvonal mögött, kinyújtott karral várják a botot, és csak annak átvétele után indulhatnak.
  A feladat akkor ér véget, amikor mind a 4 versenyző lefutotta a távot, és az utolsó futó átlépte a RAJT = CÉL-vonalat. A botot nem kell átadnia az első versenyzőnek.
  A legrövidebb idő alatt teljesítő csapat kapja a maximális pontszámot.

Pontozás:
A maximális pontszám a résztvevő csapatok függvényében alakul.
Ha 12 csapat vesz részt, akkor 12 az elérhető maximális pont az összes próbában (kivéve a célba dobást, ahol 10 pont), és az elért eredmény függvényében kapják a csapatok a pontokat.


Összeállította:
Vătămăniuc-Bartha Éva Tímea,
a kolozsvári Apáczai Líceum testnevelő tanára

Szeretettel várjuk a sportos- és játékos-kedvű harmadikosokat, tanítókat és testnevelő tanárokat
A Napsugár szerkesztősége

Tel: 0264 418001, 0743 139939, 0743 139941
Villámpostacím: naps.sziv@napsugar.ro, honlap: www.napsugar.ro
Postacím: 400462 Cluj, Bld. C. Brâncuși, nr. 202. ap.101.


Kolozsvár, 2015. április 29-énKŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDŐ
3 fős csapatok
 
Szervező:V–XII. osztály: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, www.aesz.ro, aesz@planet.ro;
IV. osztály: Napsugár, naps.sziv@napsugar.ro, 0264-418001, 0743-139939
Időpont:2015. május 14–16.
Helyszín:Szatmárnémeti
Korosztály:IV–XII. osztály
további tudnivalók

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Verseny

Versenyszabályzat a 2014/2015-ös tanévre


A verseny célja a diákok anyanyelvi és irodalmi műveltségének gyarapítása. A vetélkedő elvárásrendszerében alapvető követelmény a három korosztálynak megfelelő anyanyelvi műveltség, kreativitás, beszédkészség és a magyar irodalomban, történelemben való tájékozottság. A nyelvi kérdések, feladatok kötődhetnek a verseny helyszínéhez, illetve valamely időszerű irodalmi, történelmi évfordulóhoz, de ez a tematika nem igényel kötelező bibliográfia alapján történő, külön felkészülést, hanem az anyanyelvi műveltséget mérő játékok, feladatok helyes megoldásából kerekedik ki, és a verseny kerete, zene, vetítés, képek, játékvezetői magyarázat teremti meg a sajátos hangulatát.
A versenyt a Magyar Nyelv Napjai keretében az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Napsugár gyermeklap, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, a rendezvény helyszínét biztosító iskola (2015-ben a Szatmárnémeti Református Gimnázium) és a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség szervezi, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok és tanítók segítségével. A döntő és a magyarországi részvétel szervezésében partnerünk a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza, és a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény.

A verseny lebonyolítása:

A vetélkedőt három kategóriában szervezzük: kisiskolások, általános iskolások, középiskolások számára.
A megmérettetés elsődleges színtere az a tanintézmény, amelyben a versenyzők tanulmányaikat végzik. Itt rendezik meg az iskolai fordulót. A továbbjutó csapatok számára indokolt esetben a megyei tanfelügyelőségek megszervezik a megyei selejtezőt.
A IV. osztályosok a Napsugár gyermeklap hat lapszámában (szeptember–február) közölt anyanyelvi feladatok megoldásával gyűjthetik össze az országos döntőn való részvételhez szükséges pontszámot. Azokban a megyékben, ahol szerveznek anyanyelvi csapatversenyt, e verseny eredményét és a Napsugár-játék pontszámát összesítve dől el, hogy kik a továbbjutók. Az általános iskolás és középiskolás csapatoknak a verseny első két fordulójában, adott határidőig, megadott témára egy pályamunkát kell elkészíteniük. Ezek értékelése alapján dönt az iskolai/megyei szakasz zsűrije a csapatok továbbjutásáról.
Az országos vetélkedőn a IV–XII. osztályosok kategóriánként egy-egy csapattal vehetnek részt Arad, Bákó, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes megyéből, valamint Bukarestből. A magyarországi partnerintézmények részéről három általános és három középiskolás csapat (18 versenyző) kap meghívást.
A csapatok összetétele: az országos döntőre küldött csapat 3 tagból áll.
Az egyes megyéktől fennmaradt helyek az érdeklődés függvényében visszaoszthatók.
Az országos döntőre továbbjutók adatait (név, személyi szám – CNP −, osztály, iskola, helység, megye, felkészítő tanár neve, pontszám), a kísérőtanár adatait, valamint a pályamunkát a megyei szervezők 2015. április 5-éig az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) irodájába (cím: aesz@planet.ro) küldik el.
A IV. osztályosok megyei versenyeiről a szaktanfelügyelőknek 2015. április 5-éig kell tájékoztatniuk a Napsugár szerkesztőségét. Az országos vetélkedőre továbbjutók névsorát 2015. április 20-án tesszük közzé.
Az országos döntő helyszíne Szatmárnémeti, Református Gimnázium.
Időpontja: 2015. május 14–17.

A verseny tematikája: Játék a nyelvvel, játék a nyelvben, játékos nyelv


Ajánlott könyvészet

IV. osztály:
 • Szólj, szám! – A Napsugár gyermeklap anyanyelvi feladatai, Kolozsvár, 2007
 • Szép „szerével” – A KAV tíz országos döntőjének feladatai, Kolozsvár, 2011

V–VIII. osztály
 • Forgács Róbert 2012. Anya – nyelv-ész, Tinta Könyvkiadó, Budapest.
 • Forgács Róbert 2008. Anya – nyelv-csavar, Tinta Könyvkiadó, Budapest.
 • Grétsy László 2012. Nyelvi játékaink nagykönyve, Tinta Könyvkiadó, Budapest.

IX–XII. osztály:
 • Forgács Róbert 2012. Anya – nyelv-ész, Tinta Könyvkiadó, Budapest.
 • Forgács Róbert 2008. Anya – nyelv-csavar, Tinta Könyvkiadó, Budapest.
 • Zsemlyei Borbála (szerk.) 2008. Anyanyelvünkért. Dsida Jenő nyelvművelő rovata a Keleti Újságban. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy

Pályamunka V-VIII. osztályosok számára

„Jönnek-mennek a szavak, divatoznak, leáldoznak, el is bújnak, mutatják is magukat, segítenek is, meg nem is. Ahogy mindig. Ahogy a szél, nem az a fényes, hanem ez a matt, elém fúj szavakat és szövegeket, fogom őket szemrevételezni, ad notam: bolond lyukból bolond szél fúj.” (Esterházy Péter)
„nincs és nem lehet "teljes" szótár. A szótár csak kagyló, ezzel csak meregetünk a nyelv tengeréből.”(Kosztolányi Dezső)

Valóban jönnek-mennek a szavak, állandóan változik, megújul a szókészletünk, régi szavak bújnak „új köntösbe”.
Feladat: 20 szóból álló kisszótár összeállítása a Magyar Értelmező Kéziszótár (Akadémiai Kiadó) mintájára. A „szótárnak” olyan szavakat kell tartalmaznia, amelyek alapjelentéseihez, eddigi megszokott mindennapi értelmükhöz új jelentések társulnak – esetleg teljesen eltérő a megszokottól, tréfás, humoros stb. A szótárkészítők elsősorban olyan diáknyelvi, szleng szavakból válogassanak, amelyek már beépültek a hétköznapi nyelvhasználatba, egyre többen használják őket. (Például a zsír szó jelentései)
A szótárhoz készüljön kiegészítő jegyzék, amely a rövid szöveges üzenetekben – sms, chat, közösségi háló – használt 10 gyakori rövidítést tartalmazzon magyarázataikkal együtt. (Például mit jelent a nm?)

Pályamunka IX-XII. osztályosok számára:

Dsida Jenőről kevesen tudják, hogy szívügyének tartotta a magyar nyelv pallérozását, amelynek érdekében állandó nyelvművelő rovatot indított a Keleti Újság hasábjain Anyanyelvünkért címen. Ezzel az volt a célja, hogy az olvasóközönséget bevonja a nyelvművelő mozgalomba. „A Keleti Újság elhatározta, hogy pályázatot hirdet tíz közkeletű idegen szó helyes és értelmileg megfelelő magyar szóval való helyettesítésére. Ezzel a pályázattal kettős célt akarunk elérni. Elsősorban azt, hogy a még nem pótolt vagy a közhasználat által el nem fogadott új szavakkal pótolt idegen szavakat a nagyközönség hozzájárulásával kiküszöbölhessük, másodsorban pedig azt, hogy a pályázathirdetés népszerű formájával általános érdeklődést ébresszünk magyar anyanyelvünk elhanyagolt ügye iránt. ... A szavakon való gondolkodás által olyan szórakozást kívánunk nyújtani olvasóinknak, amely szórakozás egyúttal a nemes és szép ügyet, anyanyelvünk ügyét is előbbre viszi. Minden perc, melyet nyelvünknek szentelünk, a legkisebb figyelem is, melyet szavainkra fordítunk, eredményes és áldásos.”
A mostani pályázatunk célja Dsidáéhoz hasonló: nem feltétlenül az idegen szavak kiküszöbölését szeretnénk elérni, hanem azt, hogy a diákok tudatosan foglalkozzanak anyanyelvükkel. Ezért pályamunka gyanánt a pályázó csapatoktól egy-egy 20 (a mai nyelvben gyakran használt) idegen szóból álló listát várunk, amelyeknek még nincs magyar megfelelőjük, a versenyzők viszont megalkotják azokat a verseny témájával összhangban: Játék a nyelvvel, játék a nyelvben, játékos nyelv, vagyis játékosan. (Például mi lehetne a Coca Cola magyar neve?)


Az elektronikus formában beküldött pályamunka a jelentkezés feltétele, de az országos versenyen résztvevő csapatoknak a vetélkedőre nyomtatott vagy kézzel írott formában magukkal kell hozniuk a munkájukat.

A tematikához kapcsolódó szóbeli és írásbeli feladatok mindkét évfolyam számára: helyesírás; helyes ejtés, nyelvhelyesség általában; szókincsfejlesztés, szólások, közmondások; olvasottság; nyelvi találékonyság, játékos szóalkotás; fogalmazókészség.

A versenyre való utazás költségeit nem áll módunkban téríteni, ezt a benevező csapatok iskoláinak, esetleg a megyei tanfelügyelőségeknek kell vállalniuk.
A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS SZAKASZA
Szatmárnémeti, 2015. május 15–17.

Szóhalászok
Marosvásárhely, L. Rebreanu Iskola, IV. E osztály
I. DÍJ + Napsugár-tábor
Nyelvészbontók
Szatmárnémeti, M. Eliade Iskola, IV. E osztály
II. DÍJ + Napsugár-tábor
Firkászok
Dés, 1. sz. Iskola, IV. D osztály
III. DÍJ + Napsugár-tábor
Tintenpen
Kézdivásárhely, Molnár Józsiás Iskola, IV. A osztály
Dicséret
Szószerkesztők
Kolozsvár, Báthory István Líceum, IV. A osztály
Dicséret
Betűfalók
Marosvásárhely, L. Rebreanu Iskola, IV. F osztály
Dicséret
Nyelvőrök
Szászrégen, P. Maior Líceum, IV. B osztály
Dicséret
Szókincskeresők
Gyergyóditró, Siklódi Lőrinc Iskola, IV. SbS osztály
A Napsugár különdíja
Kiskópék
Brassó, 8. sz. Iskola, IV. C osztály
A Napsugár különdíja
Kurázsi-sokk
Lövéte, Székely Mózes Iskola, IV. A, B osztály
A Napsugár különdíja
Észpörgetők
Nagyvárad, Szacsvay Imre Iskla, IV. B osztály
A Kölcsey Főgimnázium különdíja
Ecc, pecc
Kézdivásárhely, Petőfi Sándor Iskola, IV. B osztály
A Református Kollégium különdíja
Boróka
Csíkjenőfalva, Mártonffy György Iskola, IV. osztály
A Hám János Róm. Kat. Teol. Líceum különdíja
Szófalók
Csíkszereda, Petőfi Sándor Iskola, IV. C osztály
Szász Piroska főtanfelügyelő helyettes különdíja
Kibeka
Nagyvárad, Szacsvay Imre Iskola, IV. SbS osztály
Miclăuş Judit tanfelügyelő különdíja
Okoskák
Szilágynagyfalu, Petri Mór Iskola, IV. C osztály
Szejke Ottilia tanfelügyelő különdíja

KRIZA JÁNOS MESEMONDÓ, BALLADAMONDÓ ÉS -ÉNEKLŐ
VERSENY

egyéni
 
Szervező:ballada: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, www.aesz.ro, aesz@planet.ro;
mese: Napsugár, naps.sziv@napsugar.ro, 0264-418001, 0743-139939
Időpont:2014. november 20–22.
Helyszín:Sepsiszentgyörgy
Korosztály:I–XII. osztály
további tudnivalók

Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny

2013/2014-es tanév


Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 2000 áprilisában szervezett először balladamondó versenyt középiskolás diákoknak. A mesemondó versenyt 2009-ig a Magyar Nyelv Napjai keretén belül szerveztük. 2010-ben, a verseny történetében először találkozott a két népköltői történetmondó műfaj, a ballada és a népmese. Ez évben külön kategóriában megszervezzük a balladaéneklők versenyét is. A rendezvényt Kriza János népköltészeti gyűjtőről neveztük el.

A versenyre bejelentkezett diákoknak a magyar népköltészet gazdag kincsestárából kell válogatniuk, és ezáltal kapcsolatba kerülhetnek a magyarság szellemi örökségének értékes részével. A vetélkedő által a balladamondás napjainkban elhanyagolt előadói műfajának is híveket szerezhetünk. Célunk az is, hogy az országos döntő résztvevői, akik Erdély különböző helységeiből gyűlnek össze Sepsiszentgyörgyre, megismerjék a város és környék nevezetesebb történelmi és kulturális értékeit, meglátogatva múzeumokat és művelődéstörténeti emlékhelyeket.

A versenyt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Napsugár gyermeklap, a Nemzeti Oktatási Minisztérium Kisebbségi Főosztálya, az Eufonia Kulturális Egyesület és a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Iskolaközpont szervezi, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok és tanítók segítségével.

A balladamondó versenyre IX–XII. osztályosok, a balladaéneklő versenyre pedig V–XII. osztályosok jelentkezhetnek. A versenyzőknek egy szabadon választott népballadát kell előadniuk. A mesemondó versenyen I–XII. osztályosok vehetnek részt egy szabadon választott népmesével.

Az országos döntő helyszíne Sepsiszentgyörgy.
Szervező tanintézmény: Kós Károly Iskolaközpont.
Időpontja a 2013/2014-es tanévben: 2013. november 14–16.
Benevezési határidő: 2013. október 19.

Mindhárom versenyformában az előzőleg megtartott helyi, megyei döntők győztesei vesznek részt.

Az országos döntőre megyénként 2–2 I–IV., V–VIII., illetve IX–XII. osztályos mesemondót várunk. A két kisebb korosztálynak egy, legfeljebb 3 perces, a középiskolásoknak legfeljebb 5 perces népmesét kell elmondaniuk kellékek és színészi játék nélkül, árnyaltan, kifejezően, hitelesen, minél közelebb a népi mesemondók stílusához. Azoknak a jelentkezőknek, akik előző években is részt vettek versenyünkön, kötelező új mesét választaniuk. Az országos döntőre magyar és székely népmesékből, népmese-feldolgozásokból válogassanak a versenyzők.

A balladamondó versenyen a megyei vetélkedők eredményei alapján Hargita megyéből 7, Kovászna és Maros megyéből 6-6, Bihar, Kolozs, Szatmár és Szilágy megyéből 4-4, Arad, Brassó, Fehér és Máramaros megyéből 3-3, Beszterce−Naszód, Hunyad és Temes megyéből 2-2, Szeben és Bákó megyéből, valamint Bukarestből 1-1 diák juthat tovább az országos döntőre. A balladaéneklő versenyre mind az V–VIII., mind a IX–XII. osztályosoknál Arad, Beszterce−Naszód, Szeben, Temes megyéből, valamint Bukarestből 1-1 versenyzőt, a többi megyéből 2–2 versenyzőt várunk.

Az egyes megyékben fennmaradt helyek az érdeklődés függvényében visszaoszthatók.
ARANYTOLL MESEÍRÓ VERSENY
egyéni
 
Szervező:Tunyogi Katalin, 0745-582457, tunykat@yahoo.com
Időpont:2014. november 28–30.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:IV. osztály
további tudnivalók

Aranytoll

A Pertinax Egyesület IX. alkalommal hirdet mesealkotó, meseíró versenyt magyar anyanyelvű 4. osztályos tanulók számára Aranytoll – F. Diósszilágyi Ibolya emlék­verseny címmel.

Cél: a tanulók nyelvi készségének, szókincsének, kreativitásának, improvizációs- és kommunikációs készségének fejlesztése.

Megyei selejtező: 2012. október 5-ig.

A mesék beküldésének határideje (Nagyváradra): 2012. október 10-ig (postabélyegző dátuma).

Határon átívelő döntő időpontja, helyszíne: 2012. november 23–24. Nagyvárad.

A verseny szabályzatának ismertetése

Az egyéni vetélkedőre egy-egy osztályból korlátlan számú 4. osztályos tanuló nevezhet be. Nevezési díj 10 Ron/fő, amelyet a megyei szervezők gyűjtenek össze, s juttatnak el Nagyváradra a kijavítatlan mesékkel egyidőben. A határon átívelő döntőbe jutók nem kell újabb nevezési díjat fizessenek. Az összegről az illető megyében résztvevők egy közös számlát kapnak, a diákok nevének feltűntetésével.
A megyei forduló legjobb meseíró diákjai, valamint a megyei szervező (1 fő !!!) meghívást kap a határon átívelő döntőre, Nagyváradra. Az egyes megyékből meghívott diákok száma a megyei fordulóra jelentkezők számától, valamint az alkotások minőségétől függ.
A tanulók a meseírásra jellemző megadott szempontok alapján, valamint véletlenszerűen kiválasztott szavak felhasználásával kell mesét írjanak max. 120 perc alatt.
A megyei fordulón megírt meséket (javítás nélkül) kérem Nagyváradra küldeni a megadott határidőig, ahol pedagógusokból és írókból álló zsűri bírálja azokat. Határidő után érkezett alkotásokat nem fogadunk el.
Minden íráson legyen rajta a diák és tanítója neve, az osztály, iskola, település, megye megnevezése.
Kizárólag a gyermek kézírásával alkotott mesét fogadjuk el.
Minden diák, aki a megyei fordulóra a versenyszabálynak megfelelően benevez, oklevelet és emléktárgyat kap, amelyet november 24-én adunk át a megyei szervezőknek Nagyváradon.
A legsikeresebb mesékből kiadvány készül Aranytoll címmel. Amennyiben a tanuló írása bekerül a legjobbak közé, tiszteletpéldányt kap az Aranytoll könyvből. A 2011-es résztvevők tiszteletpéldányait is november 24-én adjuk át a kísérő pedagógusoknak.
A megyei szervező kíséri a meghívott diákot (diákokat) Nagyváradra. Fáradozásukat könyvcsomaggal, és egy (remélem) felejthetetlen nagyváradi élménnyel viszonozzuk.
A határon átívelő döntőn a tanulók elszállásolása és étkezése családoknál történik, míg a pedagógusoké bentlakásban (a költségeket a Pertinax Egyesület és a fogadó családok állják). Az útiköltséget nem térítjük meg.

Örömteli felkészülést és versenyzést kíván,
Tunyogi Katalin,
a Pertinax Egyesület elnöke

A szervező, Tunyogi Katalin elérhetőségei:
 • elektronikus levél: tunykat@yahoo.com
 • telefon: 0745-582457
 • skype: tunyogi kati (rogeriusz)
 • postacím: Oradea, 410372 Aleea Rogerius, Nr. 10. Bl. E2, Sc A, Apt. 15

Nagyvárad, 2012. szeptember 10.
 

A megyei szervezők névsora:
 • Arad megye: Kiss Anna
 • Beszterce-Naszód megye: Mátyás Ildikó
 • Bihar megye: Tunyogi Katalin
 • Brassó megye: Szász Edit
 • Bukarest: Gyárfás Enikő
 • Fehér megye: Tomai Gyöngyi
 • Hargita megye: Göllner Enikő
 • Hunyad megye: Újfalvi Anna Mária
 • Kolozs megye: Batiz Elly
 • Kovászna megye: Mátyás Imola
 • Maros megye: Marton Irénke
 • Máramaros megye: Czompa Mónika
 • Szatmár megye: Román Melinda
 • Szeben megye: Tódor Nyárádi Zsuzsa
 • Szilágy megye: Orbán Anikó
 • Temes megye: Tasi Ottilia
 MESÉK SZÁRNYÁN MESEVETÉLKEDŐ
4 fős csapatok
 
Szervező:Alföldy Andrea, 0740-806174, alfandi@freemail.hu
Időpont:2015. március 27–29.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:II–IV. osztály
további tudnivalók

MESÉK SZÁRNYÁN – XV. MESEVETÉLKEDŐ
A levelezőversenyek versenykiírásai és jelentkezési lapjai:

  PDF formátum Word formátum
Mesék szárnyán
Számok szárnyán
Szavak szárnyán
Szelek szárnyán
KURUTTY ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
4 fős csapatok
 
Szervező:A csíkszentdomokosi Cseralji Iskola, 0266-336361, kuruttyomt@yahoo.com
Kurkó István, 0755-013465
Időpont:2015. május 8–10.
Helyszín:Nyárádszereda
Korosztály:I–IV. osztály
további tudnivalók
XIV. KURUTTY vetélkedő

Kedves Gyerekek!

Ti minden alkalommal bebizonyítottátok, hogy kedvelitek az állatokat, rendszeresen néztek ismeretterjesztő filmeket, lapoztok lexikonokat, szívesen olvastok gyermeklapokat, oldotok rejtvényeket és szerettek énekelni, rajzolni, szétszedni-összerakni, mi több verset, mesét írni...

Barátaink, itt a nagy alkalom, hogy mindezt csapatban is kipróbáljátok!
Gyertek, kuruttyoljunk együtt!

A Kuruttyban csak arról van szó, ami titeket igazán érdekel.
A Kurutty egy nagy játék, felfedezés tele izgalmakkal!

Továbbra is kedvenc témaköreitekben versenyezhettek: állat- és növényvilág, híres emberek, Európai Unió tagállamai, művészetek, gyakorlati ismeretek, ügyességi próbák, idegen nyelv, anyanyelv, matek, honismeret.

Sok meglepetés, izgalom, játék és jutalom vár rátok.

 • Első díj: tengerparti táborozás a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásával
 • Második díj: Napsugártábor Illyefalván a Napsugár támogatásával
 • Harmadik és negyedik díj: Gyermeknapok Budapesten a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásával
 • További díjak: emléklap, sok-sok könyv, folyóirat és ajándék

Ne feledjétek: a Kuruttyban mindenki nyer!

A verseny fordulóinak időpontjai:
 1. Körzeti szakasz: 2012. március 3.
 2. Megyei szakasz: 2012. április 28.
 3. Országos szakasz: 2012. május 18–20. Arad

Benevezési határidő: 2011. december 20.

Négytagú csapatok jelentkezését várjuk az alábbi címen:
Școala Primară Cseralja cu clasele I-IV , Sândominic, nr. 901,
cod. 537275, jud. Harghita, telefon/fax: 0266-336361,
e-mail: kuruttyomt@yahoo.com

További információ:
Kurkó István tel: 0266 336383, 0755 013465, e-mail: kurkoistvan@yahoo.com


ŐSZIRÓZSA NÉPDALVETÉLKEDŐ
egyéni
 
Szervező:Dénes Ildikó, ildikodenes@yahoo.com
Időpont:2014. október 17–19.
Helyszín:Újszentes
Korosztály:előkészítő–VIII. osztály
további tudnivalók

KÁNYÁDI SÁNDOR ORSZÁGOS SZAVALÓVERSENY
egyéni
 
Szervező:Varsolci Általános Iskola, Dénes Irén, 0741-425752, denesiren@gmail.com
Időpont:2015. május 8–10.
Helyszín:Varsolc, Szilágy megye
Korosztály:I–IV. osztály
további tudnivalók

VARSOLCI ÁLTALÁNOS ISKOLA


Kányádi Sándor országos szavalóverseny
elemi osztályos tanulók számára

Kedves kollégák, kedves kisdiákok!

„A vers olyan lelki lábbeli, amelyet mindenki viselhet.”

– mondta Kányádi Sándor költő 2011-ben a magyar kultúra és vers ünnepére szervezett egyik író-olvasó találkozón. A költő azt is elmondta a gyerekeknek, hogy a vers olyan lábbeli, melyet ha megírtak és valaki megtanulja, egész életében, öregember és öregasszony koráig, magához igazítva viselheti, nem nő ki belőle soha.
Mi már 15. éve viseljük ezt a lelki lábbelit. Szeretnénk, ha az idén is beneveznétek versenyünkre. Olvassátok el figyelmesen a következőkben leírt tudnivalókat!
Jó munkát, kellemes készülődést kívánunk!

A versenyzők három korcsoportban mérhetik össze tehetségüket: előkészítő és I. osztályosok, II-III. osztályosok valamint IV. osztályosok.

Követelmények:

 • Egy szabadon választott Kányádi Sándor vers, vagy egy szabadon választott László Noémi illetve Kovács András–Ferenc vers előadása
 • Tiszta, helyes beszéd
 • Előadásmód (gesztusok nélkül)
 • A levegővel való helyes gazdálkodás
 • Szöveghűség
 • A gyerek személyiségéhez, korához illő vers választása
 • A verseny ideje alatti megfelelő magatartás
 • A szavaló öltözete erősítheti a hatást

A verseny felépítése:
A verseny felmenő rendszerű: részei az osztályi, iskolai, körzeti, megyei szakaszok. A megyei szakasz nyertesei részt vehetnek a varsolci országos szavalóversenyen. Megyénként 3 tanulót várunk (egy tanuló az előkészítő-I-osztályból, egy tanuló a II- III, egy tanuló a IV. osztályból).

Az országos vetélkedő időpontja: 2014. május 10. (megnyitó 9 óra 30 perckor)
A verseny színhelye a VARSOLCI KULTÚRHÁZ.

Varsolc község a Kraszna folyó mentén, Szilágy megyében, Szilágysomlyótól 10 km-re, Zilahtól 18 km-re, a Nagyvárad-Zilah-Kolozsvár útvonalon helyezkedik el.

Jelentkezési határidő: 2014. április 1.

Elérhetőség: denesiren@gmail.com, 0260-672506 vagy 0741-425752.


Minden kedves verskedvelőt szeretettel várunk!


REGEMONDÓ VETÉLKEDŐ
egyéni
 
Szervező:Dacia Gimnázium, Molnár Hajnal, 0752-373262, mohajnal@yahoo.com
Időpont:2015. május 8–9.
Helyszín:Marosvásárhely
Korosztály:III. osztály
további tudnivalók

Őseinkről, hőseinkről ősi szavaink segítségével


A III. osztályosok monda- és regemondó versenye hagyományaink őrzését, regéink, mondáink megtartását, visszaszerzését, mesélését hivatott szolgálni úgy, hogy anya­nyelvünk ősi szavai újra elfoglalhassák tudatunkban az őket megillető helyet.
A hagyomány megőrzése, mint többen is valljuk, első sorban nem tudást, de érzékenységet jelent. Vért és sebeket, megrendülést vagy vigaszt.
– Hagyomány? Miféle örökség? – kérdezné az illetéktelen.
– Őseink vagyona, múltja, öröme, bánata, szenvedése, kivirágzása, nemzeti büsz­ke­sége, halálmegvető félelme, gyászos napjainak megszámlálhatatlansága, s vala­mennyi csokorba kötve, melynek neve legenda, monda, rege - felelném neki nem kis büszkeséggel. Üzenetükből számunkra a legfontosabb „A haza mindenek felett”.
Hagyományainkban megszólalnak a siratók, a kövek, a hágók, a szakadékok, a Duna és a Tisza, a Maros és az Olt, a fenyvesek és a tavak. Minden, minden mesél nekünk, ha megértjük a szavát.
Bárdosi Ilona


A vetélkedő célja:
 • Újra felfedeztetni kicsikkel és nagyokkal a regéket, mondákat, mint nyelvi és történelmi hagyományaink nélkülözhetetlen kincseit.
 • Felfedeztetni a bennük rejlő nyelvi ősvagyont: ősi szavainkat, a történelmi igazságokat, a történelmi személyiségeket, történelmi helyeket.
 • Ismerjék meg a gyerekek a népi nyelv alkotó erejét.
 • Mondják el másoknak is az elolvasott mondákat és merjenek kérdezni, ha valami számukra nem elég világos.
 • Vegye észre minden mesélő, hogy a nyelvnek mindenre van szava, neki magának csak arra, amit birtokol, tehát akarjon.
 • A gyakori, hangos, tiszta, összefüggő, értelmes beszéd szorgalmazása.
 • Szeretnénk, ha mindenkiben tudatosulna, hogy a mondák olvasása megalapozza történelmi szókincsünket, történelmi kultúránkat, alapja és kiteljesítője lehet a történelem tanulásának, segít eligazodni mindennapjainkban és újraalkotni képzeletünkben a régmúlt időket.


A verseny szerkezete

A verseny felmenő rendszerű: részei az iskolai, körzeti, városi és megyei szakaszok.

Iskolai szakaszok: 2014. január 17-ig
Körzeti szakaszok: 2014. február 28-ig
Megyei szakaszok: 2014. március 31-ig
Az országos szakasz: 2014. május 30–31.

Az országos szakasz (a döntő) színhelye: Marosvásárhely
Időpont: 2014. május 30–31.

Jelentkezési határidő: 2014. április 20.

Minden megyéből várjuk az első két nyertest.


A vetélkedő követelményei:
 1. Tiszta forrásból! Tehát csak magyar népmonda vagy rege
 2. Tiszta, szép, helyes beszéd
  • Egy tartalmilag összefüggő szövegrészt (gondolati egységet) egy levegővétellel mondjon el.
  • Ne válassza el a szószerkezeteket, érezze azok összetartozását.
  • Érzékelje, érzékeltesse a hangok időtartamát.
  • Ügyeljen a tiszta, szép, helyes kiejtésre.
  • Hangtani jelenségeket (hasonulást stb.) kiejtésben tudja alkalmazni.
  • Használja bátran az előforduló ősi szavakat vagy az előforduló régies kifejezéseket, de a népnyelv szavait is.
 3. Az előadás módja
  • megfelelő hangmagasság
  • a hang árnyalása
  • a mondat dallamának és hanglejtésének tiszteletben tartása
  • átélés, érzelmi hatás, arcmimika összhangja
 4. A levegővel való gazdálkodás
  • helyes légzés
  • elegendő levegője legyen egy összefüggő szövegrész elmondásához.
 5. A mesélés időtartama nem haladhatja meg a 3 percet.
 6. A mondát, regét mondó öltözete erősítheti a hatást.

Megyei szervezők:

Marosvásárhely, Dacia Gimnázium
Maros Megyei Tanfelügyelőség

Jelentkezhetnek telefonon és e-mail címen:Várjuk szeretettel!
A Maros megyei tanítók


BRENYÓ MIHÁLY MATEMATIKAVERSENY
egyéni
 
Szervező:Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Pop Ágnes, popagnes@yahoo.com
Időpont:2015. március 20–32.
Helyszín:Marosvásárhely
Korosztály:III–IV. osztály
további tudnivalók

BARANGOLÁS AZ EU-BAN ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
3 fős csapatok
 
Szervező:Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont,
Tankó Veronika Zita, 0745-861660, zita.tanko@yahoo.de
Időpont:2015. május 8–10.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:III–IV. osztály
további tudnivalók

  PDF formátum Word formátum
Versenyfelhívás pedagógusoknak
Versenyfelhívás gyerekeknek
Jelentkezési lap


FŐEGYHÁZMEGYEI KREATIVITÁSI VETÉLKEDŐ
egyéni és csoportos
 
Szervező:Maros-Küküllői főesperesi kerület, kreativitas_ms@yahoo.com
Időpont:2015. ápr. 10–11.
Helyszín:Marosvásárhely
Korosztály:I–XII. osztály
további tudnivalók

FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI VERSENY
egyéni
 
Szervező:Diákokért Egyesület, www.diakokert.ro, Krasznai Tünde,
krasznaitunde@yahoo.com
Időpont:2015. április 24–25.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:I–VIII. osztály
további tudnivalók

  PDF formátum Word formátum
Versenyfelhívás I – IV osztály
Versenyfelhívás V – VIII osztály


GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ
csoportok
 
Szervező:Péter Kinga, kingapeter@yahoo.com
Időpont:2015. április 23–24.
Helyszín:Sepsiszentgyörgy
Korosztály:előkészítő–VIII. osztály
további tudnivalók

Versenyfelhívás, jelentkezési lap, a verseny leírása:

  PDF formátum Word formátum
Versenyfelhívás, jelentkezési lap
A verseny leírása


ADJ, KIRÁLY, KATONÁT
Csoportos Ifjúsági Vetélkedő
 
Szervező:Magyar Ifjúsági Tanács, akk.mitesek.net,
Bardócz Csaba, bardoczesamit@yahoo.com
Időpont:2015. április 25.
Helyszín:Kolozsvár
Korosztály:IV–VIII. osztály
további tudnivalók

VIDÁM VERSEK VERSMONDÓ VERSENYE
egyéni
 
Szervező:Hám János Római Katolikus Iskolaközpont, vidamvvv@yahoo.com
Időpont:2015. április 24–25.
Helyszín:Szatmárnémeti
Korosztály:I–IV. osztály
további tudnivalók

SZENT LÁSZLÓ, A LOVAGKIRÁLY – RAJZPÁLYÁZAT
egyéni
 
Szervező:Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont,
Tankó Veronika Zita, 0745-861660, zita.tanko@yahoo.de
Időpont:2015. április 10.
Helyszín:Nagyvárad
Korosztály:előkészítő–IX. osztály
további tudnivalók