VÉGET ÉRTEK A NAPSUGÁR NYÁRI TÁBORAI

27. NAPSUGÁR-TÁBOR – Napsugár-olvasók nyári tábora

2022. június 28 – július 3.

A pandémia okozta pár év kihagyás után 2022-ben nagy izgalommal szerveztük meg ismét a Napsugár-tábort, melyen különféle országos versenyek nyertesei, valamint a Napsugár és Szivárvány gyermeklapokkal baráti kapcsolatot ápoló, hűséges olvasóink kisorsolt csapatai vehettek részt.

Nagyváradról, Szatmárnémetiből, Marosvásárhelyről, Krasznáról, de Zimándújfaluból, Makfalváról, Lövétéről, Ivóból is érkeztek vendégeink.

A KIDA központ vártemplombástyáiban elszállásolt résztvevők céhekbe tömörültek, bástyazászlót készítettek, esti krónikás híradóban bemutatkoztak egymásnak.

A tábori kínálatban volt kelmefestés, térképfestés, leporellókészítés, botparipa-készítés és babavarrás, csomózott technikájú batikolás.

A táborlakók Csernátonba kirándultak, ahol bútort festeni tanultak, megnézték a Haszmann Pál-gyűjtemény mesébe illő darabjait. Kézdivásárhelyen a céhtörténeti múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásán „szabadulólevelet” kaptak. Sepsiszentgyörgyön a Gutenberg Könyvesboltban sikerült minden zsebpénznek értelmesen nyakára hágni, ezt követően a vadászati múzeumban pedig medvét, varacskos disznót, zebrát, elefántot nézni.

A délutáni pihenők folyamán Fodor Sándor Csipikéjének Csipike és Kukucsi fejezetét olvasták, melynek köszönhetően a tábor végén a nevezett szereplők meglepetésszerűen meglátogatták a tábort. A résztvevők nagy barátságban váltak el, reménykedve, hogy versenyeken, vetélkedőkön később is találkozhatnak majd a Napsugár-család tagjai.

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

A 27. NAPSUGÁR-TÁBOR résztvevői, Sepsiillyefalva, 2022. június 28 – július 3.

28. NAPSUGÁR-NAPOK – Pedagógusok szakmai fóruma

A Napsugár Kulturális Alapítvány 2022. július 11-15-e között 28. alkalommal szervezte meg a Napsugár Napokat, azaz a pedagógusok szakmai fórumát a Kolozs megyei Válaszúton, a Kallós Zoltán Alapítvány Szórványkollégiumában.

Az 5 napos rendezvényre 9 erdélyi megye 23 pedagógusa érkezett kisebb-nagyobb városi vagy elszigeteltebb vidéki iskolákból, olyan tanítók, akik évtizedek óta hűséges megrendelői és népszerűsítői az erdélyi gyermekirodalmat és gyermekolvasó-közönséget szolgáló Napsugár-Szivárvány lapcsaládnak. Terjesztőkként és jeles támogatókként a szakmai fórum által nyújtott ismeretek, tapasztalatok elismerésként szolgálnak, és közösségi élményt nyújtanak, megerősítve a résztvevőket hivatásukban, szakmai önbecsülésükben.

A szakmai fórum programja elméleti, gyakorlati és módszertani szempontból is változatos volt, a szakmai programokat különleges meghívottak, kiegészítő tevékenységek és művészi előadások tették gazdagabbá.

Balázs-Bécsi Gyöngyvér, a Kallós Zoltán Alapítvány elnöke, a szakmai fórum házigazda-intézményének képviseletében ismertette a Válaszúton és Erdély más helységeiben 30 éve zajló oktatási és népművészeti tevékenységeket, majd a résztvevők a Néprajzi Gyűjtemény vezetett látogatása során ismerhették meg Kallós Zoltán etnográfusi, muzeológusi gyűjtőmunkájának legszebb darabjait, illetve a Bethlen Anikó-hagyaték időszakosan itt kiállított népviselet-kollekcióját.

Ilyés Irén pszichológus a gyermekrajzok lélektanával kapcsolatos előadást és gyakorlati műhelyt vezetett. Szabó Kinga a fórum teljes időtartama alatt csapat-összerázó gyakorlatokat, rövid a népi kultúra hiteles közvetítésével kapcsolatos előadásokat, népi gyermekjátékokat, kézműves technikákat (batikolás, körmönfonás), jásztóházas módszereket és interaktív tevékenységeket oktatott a tanítóknak. Nagy B. Szilárd gyógypedagógus, a Romániai Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete elnöke a digitalizált valóság negatív hatását ellensúlyozó atipikus oktatási eszközöket (zsonglőrlabdák, zsonglőrtányérok, egyensúlyozást és kétagyféltekés fejlesztő labda-játékok, sportopharak, stb.) mutatott be, melyeket a tanítók műhelymunka során ki is próbáltak. Román Mónika a mese és kreativitás kapcsolatát tapasztalati tevékenységek és terápiás technikák során értelmezte. Macalik Kunigunda a széki nádasban tartott interaktív biológiai foglalkozást, amely abban erősítette meg a tanítók közösségét, hogy a természetközeli oktatás, a tapasztalati ismeretek mennyire fontosak a mai, digitalizált világban élő gyermekek számára. Zsigmond Emese, lapjaink egykori főszerkesztője az anyanyelv megtartó erejéről, a zengő lélekről és szóról tartott előadást.

Csütörtök délután a Napsugár-Szivárvány szerkesztőségi tagjai és munkatársai mellett a fórum résztvevői azokkal a meghívott szerzőkkel, írókkal, költőkkel és grafikusokkal, vizuális művészekkel találkozhattak, akik a lapok állandó külső munkatársai, és akik a lappal kapcsolatos élményeikről, alkotómunkájukról, pályájukról meséltek. Jelen voltak: Egyed Emese, Szőcs Margit, Cseh Kati, Száva Csanád, Kiss Lehel, Bertóti Johanna, Jánosi Andrea, Darvay Tünde, Deák Kati, Pojum Edith, Vass József.

Az esti programpontok művészi előadások voltak, Marosán Csaba színművész a Humor az irodalomban címmel tartott egyéni előadást, a Flautino kamarazenei együttes (Vajas Emőke, Péter Orsolya, Móriczi Melinda) klasszikus zenei koncertet adott, a Váróterem projekt Egyesület a Szökevény szeplők c. bábelőadást játszotta. Elmaradhatatlan programpontként szerepelt a kiegészítő tevekénységek sorában a népszerű Kupaktanács, amely során egy este népdaltanításra, -éneklésre, a további alkalmakkor pedig szakmai tapasztalatcserékre kerülhetett sor.

Szakmai fórumaink több mint negyedszázada hatékonyan szolgálják az erdélyi kisgyermekek anyanyelvi nevelését. Minthogy évente mindig új pedagógusok a vendégeink, immár 1500 nevelőhöz jutott el a közvetlen élmény erejével üzenetünk, s minthogy ők saját szakmai közösségük legaktívabb tagjai, ezt bizonyára közvetítették szinte valamennyi magyar iskolába, óvodába. Programunk egész nemzeti közösségünk számára alapvetően fontos: kultúránk legfontosabb hordozóját, az anyanyelvet, valamint a népi műveltséget emeli a nevelők és rajtuk keresztül a gyermekek értékrendjének középpontjába, széles hatósugarú, az egész régióra kiterjed, a pedagógusokon keresztül a legérzékenyebb életkorban levő és nemritkán veszélyeztetett nyelvi környezetben élő réteget célozza meg.

A rendezvényt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány támogatta.

A 28. NAPSUGÁR-NAPOK résztvevői, Válaszút, 2022. július 5-11.