Vissza a nyitóoldalra
 
 
 
e-mail
e-mail
Honlaptérkép Videócsatornánk Kövess minket a Facebook-on
Szezám, nyílj ki!  Szezám, zárulj!

Unipan Helga 80

Napsugaras szavak Unipan Helgához

A Napsugár szerkesztősége és külső munkatársai, jeles képzőművészek, írók, költők köszöntötték a 80 éves Unipan Helga grafikusművészt, könyvtervezőt, aki 1962 óta megbecsült illusztrátora a gyermeklapnak. Erre az alkalomra születtek Németh Júlia méltató sorai.
Hol vagytok, ti híres kolozsvári nők? – teszi fel a kérdést a kolozsvári utcanevek közt kutakodva T. Szabó Csaba a Szabadság 2018. augusztus 16-i számában. Merthogy utcanevek vonatkozásában számuk elenyészően kevés, relevanciájukról nem is beszélve. S hogy ő maga kit ajánlana ilyen megtisztelő szerepre? Első megközelítésre három nevet említ: Torma Zsófiáét, Cs. Gyimesi Éváét és Unipan Helgáét, aki, bevallása szerint, gyermekkora képi és vizuális világát meghatározta.
A kiváló grafikusművész, illusztrátor, a könyvtervezés nagyasszonya, Unipan Helga idén töltötte be nyolcvanadik életévét. A jó tollú, fiatal régész őszinte szavai ilyen kontextusban pedig különösképpen jelentősek. Hiszen beszédes bizonyítékai annak, hogy ő maga és nemzedéktársai milyen nemes és termékeny művészi táptalajon nőttek fel, s mennyire hálásak a kapottakért. Aminthogy mi, kolozsvári, erdélyi művészet- és könyvkedvelők, valamennyien hálásak vagyunk azért az igényes, több évtizedes, odaadó munkáért, aminek eredményével a művész az idők folyamán megörvendeztetett. S amivel a híres kolozsvári nők, sőt azon túlmenően a híres kolozsvári képzőművészek sorát gazdagítja.
1962-ben végezte el a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafika szakát, és ugyanabban az évben már meg is jelent az Irodalmi Könyvkiadónál első könyvborítója, amit George Bacovia Lila alkonyat című verseskötetéhez tervezett. „Napsugaras” korszaka is akkor kezdődött, és folytatódott aztán – a gyermekirodalomnál maradva – a Majtényi Erik, Bajor Andor, Fodor Sándor, Kovács András Ferenc kötetek illusztrációival. Közben pedig folyamatosan láttak napvilágot a különböző kiadóknál – Tankönyvkiadó, Kriterion, Dacia, Ion Creanga, Polis – könyv- és borítótervei. Számuk több százra tehető. Nem beszélve a napi- és hetilapokban, folyóiratokban közölt grafikáiról. De, ha semmi más nem jelent volna meg tőle, mint A Hét-ben közreadott, rendkívül karakteres, éles meglátásról, frappáns, egyedi formavilágról árulkodó karikatúrái, neve akkor is előkelő helyre kerülne az immár fogalommá vált, egykori, kolozsvári grafikai iskola képviselőinek sorában.
Munkái rendszeresen szerepeltek az országos grafikai tárlatokon, de a nagyvilág is megismerkedhetett velük. Többek között Szkopje, Gabrovo, Hannover, Bazel, Bern, Montreal, New-York, Prága, Isztambul, Pozsony műértői találkozhattak grafikáival.
A hazai és külföldi díjak és elismerések sem maradtak el.
Ezeken túlmenően azonban Unipan Helga életműve önmagában a legértékesebb díj, amellyel a grafikus megajándékozta magát és művészete híveit. Sokrétű érdeklődési kör, minden vonatkozásban a végletekig kifinomult, precíz fogalmazásmód, a rajzi megjelenítés célratörő, sajátos kifejezőereje jellemzi alkotásait. S az a lényéből fakadó különleges elegancia, amellyel mindezt a maga teremtette művészi eszközökkel tudomásunkra adja.
Az illusztráció, a könyvtervezés az egyik legigényesebb, de ugyanakkor a legtöbb visszafogottságot, hogy ne mondjam, nemes alázatot követelő képzőművészeti megjelenítési forma. A rajzkészség és technikai tudás mellett a képzőművésznek igazodnia kell egy egészen más művészeti ág, a szó művészének érzelem- és gondolatvilágához, ami különleges képzelőerőt, beleérző képességet feltételez. Két különböző kifejezési forma sajátos frigye ez, amelyben a képzőművész, az alkalmazkodás magasiskoláját kijárva, úgy teszi magáévá az írói gondolatokat, hogy közben saját egyéniségéről sem mond le. A jó illusztrátor ugyanis az író iránti maximális nyitottság mellett is képes önmagát adni.
Ezt teszi Unipan Helga is. Az író közvetítette élményanyagot, történést, információt egyéni megvilágításban fordítja képi nyelvre. Legyen szó filozófiai mélységekig terjedő, elvont gondolatokat tartalmazó irodalmi műről, dinamikusan pergő, hétköznapi cselekményről vagy éppenséggel a legifjabb korosztálynak szánt napsugaras, szivárványos mesékről, történésekről. És ezért jelentenek különleges élvezetet illusztrációi, könyvtervei.
Amint arra már hetvenedik születésnapja alkalmából megjelentetett köszöntőmben is utaltam, az általa tervezett könyvek harmónia uralta modern műtárgyak. A kompozíciós egység, a kép és a szöveg tökéletes összhangja, a könyv formátuma, a tartalmat sugalló borítólap, a betűtípus, az írott anyag és a képek egymáshoz való viszonya, a tipográfia rendje, a kötés módozata mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy oly szívesen vegyünk kézbe egy Unipan Helga tervezte könyvet.
S ha most nagy hirtelenjében példával is kellene szolgálnom, abból az általa tervezett több százból Kós András Élet és rajz című, a Polis könyvkiadónál 2004-ben megjelent kötetét említeném, úgy is mint a két, igazmondásban is jeleskedő, kimagasló művész nemesen visszafogott, tökéletes egymásra találását.
Kedves Helga, köszönöm, köszönjük azt a folyamatos művészi élményt, amelyben hosszú éveken keresztül részesítettél, amellyel egymást követő nemzedékek ízlését palléroztad, és köszönjük azokat a műtárgynak beillő köteteket, amelyekkel könyvtárainkat gazdagítottad. Maradj továbbra is ilyen önzetlenül nagylelkű, háttérből is ragyogó, szűrt fényben tündöklő kolozsvári személyiség, amilyennek megismertünk.
S ha a fiatalok utcát akarnak elnevezni Rólad, bárcsak teljesülne óhajuk.

Isten éltessen sokáig!

Németh Júlia