Szeptemberi megfejtések

SZÓLJ SZÁM

Az új tanév új feladványokat hozott. Válaszaitokat, megfejtéseiteket hasonlítsátok össze az alábbiakkal!

1. Szólások, közmondások Petőfi Szeget szeggel című verséből:

Szeget szeggel. – A szeget szeggel szokás kiütni, azaz sértésre sértéssel válaszolok. Ha te úgy, én is úgy. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj’ Isten. Kölcsön kenyér visszajár. 

Hegedült a bottal hátam közepén. – Elvert, elnáspágolt, ellátta a bajomat.

Visszakapja a kölcsönt. – Vissszaadom, amit velem tett. Megfizetek érte. Megbosszulom. Kölcsön kenyér visszajár. 

Rossz fát rak a tűzre. – Hibázott, rosszat tett, tévedett.

Más szemében a szálkát megleli, az övében a gerendát feledi. – Másnak a kis hibáját is felrója, a saját nagy tévedéseit pedig észre sem veszi.  

A Deákné vásznánál ő se jobb. – Neki is sok hibája van. Ő is gyakran téved.

Átlát a szitán. – Rájön a rejtett szándékra, a hazugságra, a csalásra. A veséjébe lát valakinek.

2. A GŐZFŰRÉSZ szóban 11 szót találunk anélkül, hogy a betűk sorrendjén változtatnánk:   

gőz, fűrész, ő, őz, fű, űr, rés, rész, és, s, ész

3. 2-es számnevünknek két alakja van: két és kettő. Ne száműzzük beszédünkből a két alakot, hiszen bizonyos szószerkezetekben, mondatokban CSAK EZ A HELYES: 

két alma, két gól, kétezer-huszonkettő, kétszeres bajnok

Kétfelé vágta az almát. Az öcsém kétéves. Két út áll előttem. 

Vannak viszont szószerkezetek, mondatok, amelyekben a kettő alakot kell használnunk:

egy, kettő, három, kétezer-huszonkettő

Kettőbe vágta az almát. Hány éves az öcséd? – Kettő.

Hány út áll előtted? – Kettő

Nyertesek

Csonta Éva, Csíkcsicsó;

a nagykárolyi Elméleti Líceum III. D osztálya.