ÖTTUSA VERSENYLEÍRÁS

NAPSUGÁR ÖTTUSA BAJNOKSÁG

III. osztályos tanulók sportvetélkedője

A csapatok 4 főből állnak, akik mind ugyanannak az osztálynak a tanulói.

Figyelem: a párhuzamos osztályokkal rendelkező iskolák nem alakíthatnak vegyes csapatot!

Kérjük, figyelmesen olvassák el a részletes leírást, mert változtatások-pontosítások születtek annak érdekében, hogy mindenki számára érthetőbb legyen, és emelkedjen a verseny színvonala. Köszönjük.

Az 5 próba:

 1. ügyességi akadálypálya
 2. célba dobás
 3. helyből távolugrás
 4. egyensúlyozás
 5. váltófutás
 • Ügyességi akadálypálya
  A próbában mind a 4 versenyző részt vesz.
  Kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött állnak oszlopsorban (egymás háta mögött).
  Az akadálypálya feladatai sorrendben:
  1. labdavezetés (kosárlabda) bóják (6 db.) megkerülésével, labda letevése egy kijelölt helyre (pl. hullahopp karikába, hogy ne guruljon el);
  2. gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba szivacsszőnyegen (bukfenc matracon);
  3. tornapadon a test előremozdítása a karok egyidejű vagy váltakozó húzásával; indulás terpeszülésből (a pad kezdővonalától mért 30 cm-es szakasz, ahová a gyerek leül, majd előre dől, és húzza magát a pad végső vonaláig);
  4. 4 labda (2 kosár-, 1 röp-, 1 méta-, azaz ojnalabda) áthelyezése egyik hullahopp karikából a másikba. A hullahopp karikák 1,5 méterre helyezkednek el egymástól, majd visszafordulás;
  5. szaladás egyenes vonalban, az első mozzanat végén letett labdát felvéve, és kézben tartva tovább szaladás a bóják között/mellett a rajtvonalhoz.

Az akadálypályán egyidejűleg a csapatból csak egy tanuló tartózkodik, aki visszaérve a kiinduló vonalhoz labdaátadással (nem szabad dobni!) indítja a társát.
A feladat akkor ér véget, amikor mind a négy gyerek megküzdött az akadálypálya nehézségeivel, és a labda visszakerült az első számú versenyző kezébe, aki magasra emeli azt.
A legrövidebb idő alatt teljesítő csapat kapja a maximális pontszámot.

 • Célba dobás
  Egy tanuló (az 1.) képviseli a csapatot.
  3 részből áll, tetszőleges sorrendben teljesíthető:
  1. a talajra húzott vonal mögül jobb (bal) térdelőállásból vagy guggolásból 4 méter távolságra lévő 3 kis bója eltalálása méta-, azaz ojnalabdával, max. 3 dobásból, a bóják tornapadon állnak, 30 cm-re egymástól;
  2. a talajra húzott vonal mögül álló helyzetből 4 méter távolságra lévő, asztalra, egymástól 30 cm-re helyezett 3 kis bója eltalálása méta-, azaz ojnalabdával, max. 3 dobásból;
  3. a talajra húzott vonal mögül álló helyzetből egy felfüggesztett, 80 cm-es átmérőjű hullahopp karikán át kell dobni 4 röplabdát. A hullahopp karika a dobóvonaltól 4 méter távolságra, a földtől 1,5 méter magasságban helyezkedik el (1,5 m a föld és a hullahopp karika alsó része közötti távolság).

Ahány bóját sikerült eltalálni, illetve ahány labdát sikerült a hullahopp karikán áthajítani, annyi pontot kap a csapat. A feladatban maximum 10 pontot lehet elérni.

 • Helyből távolugrás
  A csapatot két versenyző (a 2. és a 3.) képviseli.
  A versenyző nekifutás nélkül, a talajra húzott kiinduló vonal mögött áll, lendületszerzés (lábujjhegyre emelkedés, karlendítés magas tartásba, majd térdhajlítás illetve karlendítés hátra) után páros lábbal rugaszkodik el, és páros lábbal ér talajt.
  A kiinduló vonal és a talajon hagyott utolsó nyom (a kiinduló vonalhoz legközelebbi nyom – sarok, fenék, kéz) közti távolságot mérjük.
  Minden versenyző 2-szer ugrik egymás után. A két ugrás között maximum 1 perc pihenőidő telhet el. A két ugrás közül a jobbikat vesszük figyelembe.
  Mindkettőjük jobbik eredményét összeadva („ugrás-összeg”) kapjuk meg a próba végeredményét.
  A vetélkedő legnagyobb „ugrás-összege” kapja a maximális pontszámot.
 • Egyensúlyozás
  Egy tanuló (a 4.) képviseli a csapatot.
  3 részből áll:
  rajtvonal a tornapadtól 1 m-re;
  1. végighaladás egy tornapad ülőlapján;
  2. majd átlépni egy felfordított tornapadra, amely balra 135 fokos szögben van elhelyezve az előzőhöz képest, és a pad rúdján végigegyensúlyozás;
  3. átlépni egy ugyancsak felfordított tornapad rúdjára, amely a második padhoz viszonyítva jobbra135 fokos szögben, a célvonal felé van irányítva.

az utolsó pad után 2 m szaladás zárja a próbát.
A próba végrehajtása időre történik. A legrövidebb idő alatt teljesítő versenyző, illetve csapata kapja a maximális pontszámot.

 • Váltófutás
  A próbában mind a 4 versenyző részt vesz.
  A váltóeszköz egy 30 cm hosszúságú bot (váltó bot).
  A versenyzők a rajtvonal mögött helyezkednek el oszlopsorban (egymás háta mögött). A táv hossza 20 méter, meg kell kerülni egy bóját, majd visszaszaladás a csapathoz. A váltás a bot átadásával történik. A versenyzők a rajtvonal mögött, kinyújtott karral várják a botot, és csak annak átvétele után indulhatnak.
  A feladat akkor ér véget, amikor mind a 4 versenyző lefutotta a távot, és az utolsó futó átlépte a RAJT = CÉL-vonalat. A botot nem kell átadnia az első versenyzőnek.
  A legrövidebb idő alatt teljesítő csapat kapja a maximális pontszámot.

Pontozás:

A maximális pontszám a résztvevő csapatok függvényében alakul.

Ha 15 csapat vesz részt, akkor 15 az elérhető maximális pont az összes próbában (kivéve a célba dobást, ahol 10 pont), és az elért eredmény függvényében kapják a csapatok a pontokat.

Összeállította:
Vătămăniuc-Bartha Éva Tímea,
a kolozsvári Apáczai Líceum testnevelő tanára