Vissza a nyitóoldalra
 
 
 
e-mail
e-mail
Honlaptérkép Videócsatornánk Kövess minket a Facebook-on
Szezám, nyílj ki!  Szezám, zárulj!

Szép jel,
        szép csillag
Csillagok.
Egész évben fény­szem­csék­kel hin­tik be éj­je­li ég­bol­tunk sö­tét­jét. A hosszú nyá­ri es­té­ken nem győz­zük cso­dál­ni, ke­res­gél­ni, szám­lál­ni őket. Kará­csony­kor a föl­dre hív­nánk vala­mennyit, hogy ünne­pi­vé va­rá­zsol­ják fenyő­fá­in­kat, ut­cá­in­kat, ott­ho­na­in­kat. S köz­ben vár­va vár­juk, hogy fel­tűn­jön a leg­fé­nye­sebb, leg­biz­ta­tóbb kö­zü­lük: a Kis­jézus szü­le­té­sét hir­de­tő betle­he­mi csil­lag.
Kíván­juk, hogy a ti abla­ko­to­kon is be­ra­gyog­jon a szép jel, szép csil­lag, tá­mad­jon tő­le szép na­po­tok, ál­dott ün­ne­pe­tek.
Bontsd ki a kis ba­tyut, amit Csil­lag-Nap­sink aján­dék­ba ho­zott ne­ked: cso­dás csil­lag-me­sék, tré­fás és ko­moly tör­té­ne­tek, rejt­vé­nyek, vic­cek, kézi­mun­kák rej­le­nek ben­ne: sok-sok szép jel, szép csil­lag.
MESÉK VICCEK
MÁTÉ ANGI
Csillagcipők
      UNIPAN HELGA rajzai

LÁZÁR ERVIN
Nagyapa meg a csillagok
      VASS JÓZSEF rajzai

WASS ALBERT
Karácsonyi mese
      MOLNÁR KRISZTINA rajzai

MARIA LOLEY
A kis betlehemi csillag
Fordította SZENDE ÁKOS
      MOLDOVÁN MÁRIA rajzai

Nap, Hold, Csillag megszabadítása
Népmese
      GUBA-KEREKES ZSUZSA rajzai

SIKÓ-BARABÁSI ESZTER
Samulegény és a csillagok
      MEZEY ILDIKÓ rajzai

SZŐCS MARGIT
Langaléta Izidor
      CSILLAG ISTVÁN rajzai

MIKSZÁTH KÁLMÁN
Az égi mérnök
      JÁNOSI ANDREA rajzai

MÓRA FERENC
Nagyeszű Pityóka
      SZILÁGYI-TOSA KATALIN rajzai


ARANYTOLL-MESÉK
A 2015-ös nagyváradi meseíróverseny díjazottjai

I. díj:
A magányos leány
DÉNES PÁLMA, Sepsiszentgyörgy
      FORRÓ ÁGNES rajzai

II. díj:
Ecset, hárfa, nyílvessző
LINZENBOLD FRIDA, Szatmárnémeti
      OROSZ ANNABELLA rajzai

III. díj:
Egy hihetetlen kaland
MÁTÉ DÓRA, Szatmárnémeti
      OROSZ ANNABELLA rajzai
REJTVÉNYEK KÉZIMUNKÁK

Az Csillag Napsi pályázati feladatainak megfejtése:

  • Nagymedve.
  • Palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek!
  • Esthajnalcsillag.

Nyertesek:

  • Király Ruben Dávid, Szatmárnémeti;
  • Vita Adrienn, Disznajó;
  • Nagy Sarolta, Mezőpanit;
  • Bíró-Bedő Kristóf, Székelykeresztúr;
  • Gyerő Réka, Kolozsvár;
  • a nagyváradi Szacsvay Imre Iskola III. B osztálya;
  • a biharszentjánosi III. osztály.
CSILLAG-NAPSI — A NAPSUGÁR 40. vakációs füzete. 2016 tele. Kiadja a NAPSUGÁR Kft.
Szerkesztik: ZSIGMOND EMESE főszerkesztő, MÜLLER KATI képszerkesztő. Ára: 4,5 lej.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók