ÁPRILISI MEGFEJTÉSEK

SZÓLJ SZÁM

Áprilisi megfejtéseiteket hasonlítsátok három „mestermunkához”, amelyeknek beküldői: Kányádi Csilla tanítónő  IV. B osztálya a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Iskolából, Molnár Erika tanítónő IV. C osztálya a marosvásárhelyi 7-es számú Iskolából, valamint Ianoş

Erzsébet tanító néni III. C osztálya a szatmárnémeti Bălcescu–Petőfi Iskolából.

1. Cifrás kifejezések, szólások és jelentésük:

Cifraszűr: hímzéssel, rátéttel gazdagon díszített, bő posztókabát. Pásztorviselet.

Cifraszoba: festett bútorral berendezett szoba, amelyben az eladó lány hozományát tartották.

Cifra nyomorúság: külsőségekkel való hivalkodás, amely a szegénységet próbálja elrejteni.

Mond egy cifrát: káromkodik.

Cifrázza a táncot: új elemekkel, rögtönzésekkel díszíti táncát.

Úti cifra, házi rossz: aki utcára kiöltözik, otthon elhanyagolt. Átvitt értelemben: mással kedves, otthon goromba.

Ne cifrázd, beszélj nyíltan: ne kertelj, ne köntörfalazz, ne hímezz-hámozz, ne beszélj mellé, légy őszinte.

2. Áprilisi tréfa és helyesírási gyakorlat.

Itt a kikelet, a bárányokat ki kellett hajtani a legelőre.

A kosok szaladtak legelőre.

Ez a török tőröket árul.

Itt vannak a diótörők, melyekkel épp diót török.

Magas ez az emelet, mi a földszint emellett!

Bejövök az udvarról, hol a bátyám udvarol.

3. Foglaljátok mondatba:

A szorgos ember egész nep tesz-vesz.

Aki fázós, már októberben kabátot vesz.

Anya új kabátot vesz az öcsémnek.

Nem mindegy, kiről vesz példát a kisgyerek.

Anna három példát vesz a könyvből, egyet a munkafüzetből.

Örökbe vette az árván maradt kisfiút.

A vevőkészülék eleme lemerült.

Nehéz a felvételi a zeneiskolába?

Az adásvételt régen kézfogással, ma szerződéssel pecsételik meg.  

Nyertesek:  

Deák Anikó és Lilla, Zilah;

a szalárdi III. B osztály.

KISKÓPÉ

Mire van feltétlenül szükség a békák szaporodásához?

A békák szaporodásához útszéli árok vize vagy pocsolya is megfelel.

Nyertesek:

a marosvásárhelyi L. Rebreanu Iskola IV. D; 

a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Iskola III. A osztálya.

REJTVÉNYKIRÁLY

Leckét magol az irka. (Szilágyi Domokos)

Nyertesek:

Bertalan Liza, Kézdialmás;

Nagy Attila, Lemhény;

Pünkösti Rebeka-Noémi és Petra-Sára, Sepsiszentgyörgy;

a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Iskola IV. SbS osztálya;

az ivói II-III. osztály.

MASZAT MŰVÉSZ

Északi reneszánsz. Nyüzsgő forgatag

Nyertesek:

a marosvásárhelyi Művészeti Líceum III. B osztálya;

a zabolai III. osztály.